Головна

Про нас

Партнери

Завантажити

Прайс

Контакти

 Головна / Технологічна підготовка
виробництва
 / Система проектування і нормування техпроцесів Спрут-ТП / Переваги СПРУТ-ТП


Система СПРУТ-ТП

-  Пропонуємо підвищити якість праці технологів і економічні показники технологічних відділів вашого підприємства за рахунок використання системи.

Призначення системи

-  СПРУТ-ТП: висока швидкість і якість проектування від конструкторської специфікації до виробничих документів.

Переваги СПРУТ-ТП

-  Особливості і переваги використання системи СПРУТ-ТП.

версія для друку

Особливості системи СПРУТ–ТП

 • Робота безпосередньо з комплектом активних документів, тобто проектування ведеться в бланку документа. Система СПРУТ-ТП є єдиною технологічною системою серед представлених на ринку, яка працює за цим принципом. Подібна організація роботи максимально наближена до звичної роботи технолога, що дозволяє знизити трудомісткість розробки ТП і максимально скоротити час освоєння (надає можливість отримувати результат відразу після установки системи).
 • Найповніший розрахунок технічно обґрунтованих норм часу.
 • Найповніша комплектність документів за ЄСТД:
  - близько 200 форм бланків ЄСТД;
  - проста процедура підключення власних бланків.
 • Система не вимагає додаткових ліцензій сторонніх програмних продуктів для роботи з документами та їхнього друку.

Переваги використання СПРУТ–ТП

1. Технологи працюють швидше і ефективніше за рахунок:

1.1. "Активний документ"

В СПРУТ-ТП робота ведеться безпосередньо з документами, що дозволяє швидко їх створювати і редагувати. СПРУТ-ТП має більш зручний інтерфейс, порівняно з іншими системами, що полегшує роботу в ній.

Працювати в СПРУТ-ТП просто, оскільки:

 • робота ведеться з комплектом активних документів;
 • проектування ТП ведеться одночасно з його оформленням – на екрані відразу видно результат, який буде виведений на друк;
 • модель ТП (дерево) формується автоматично на основі активних документів – явно створювати модель для отримання звітів документів непотрібно;
 • вбудований широкий набір сервісних функцій, що полегшує процес формування документації – від підбору інформації з електронних довідників до застосування автоматичних рішень.

Таким чином, використання СПРУТ-ТП дозволяє:

 • значно прискорити отримання результатів;
 • полегшити роботу технологів;
 • виключити помилки і багаторазове перероблення одного і того ж документа.

1.2. Швидкість освоєння

СПРУТ-ТП швидко і легко освоюється, оскільки:

 • інтерфейс системи, заснований на використанні активних документів, надає максимально зручні засоби для роботи технолога;
 • система характеризується продуманою ергономікою у стилі «все під рукою»;
 • надається вбудований підручник з уроками і відеороликами.

Таким чином, використовуючи СПРУТ-ТП можна:

 • заощадити грошові кошти і знизити витрати часу на навчання;
 • швидко навчати нових співробітників з будь-яким рівнем комп'ютерної грамотності;
 • відразу отримувати результат.

1.3. Рівень автоматизації

Система СПРУТ-ТП характеризується високим рівнем автоматизації, завдяки таким функціям:

 • автоматичний пошук і застосування рішень, отриманих в раніше виконаних проектах;
 • автоматизоване проектування ТП на основі шаблонів з умовами та параметрами;
 • автоматизоване проектування широкого спектра операцій з вибором обладнання, тексту переходів, підбором інструменту, розрахунком режимів обробки і норм часу на основі технологічних баз знань;
 • автоматичне формування зведених відомостей та специфікацій на техпроцес, виріб або замовлення.

Таким чином, широкий набір автоматичних функцій дозволяє:

 • швидко редагувати і генерувати нові комплекти документів;
 • швидко отримувати результат.

1.4. Повнота технологічної документації

Система СПРУТ-ТП містить комплекти документації на такі види ТП: механообробка, збірка, холодна штамповка, кування і гаряча штамповка, лиття, термічна обробка, покриття, зварювання, пайки, виготовлення пластмас і гуми, електромонтаж.

В СПРУТ-ТП виконуються:

 • Загальні вимоги, форми і правила оформлення документів за: ДЕСТ 3.1105-84, ДЕСТ 3.1118-82, ДЕСТ 3.1119-83, ДЕСТ 3.1121-84, ДЕСТ 3.1122-84, ДЕСТ 3.1123-84, ДЕСТ 3.1128-93, ДЕСТ 3.1129-93, ДЕСТ 3.1401-84, ДЕСТ 3.1402-84, ДЕСТ 3.1403-85, ДЕСТ 3.1404-86, ДЕСТ 3.1405-86, ДЕСТ 3.1407-86, ДЕСТ 3.1408-85, ДЕСТ 3.1409-85, ДЕСТ 3.1428-91, ДЕСТ 3.1502-85 .
 • Правила запису операцій і переходів за: ДЕСТ 3.1702-79, ДЕСТ 3.1703-79, ДЕСТ 3.1704-81, ДЕСТ 3.1705-81, ДЕСТ 3.1706-83, ДЕСТ 3.1707-84.

Перейти до списку форм документів СПРУТ-ТП...

Нові форми документів швидко створюються за допомогою Редактора бланків без програмування.

Для оформлення ескізів СПРУТ-ТП інтегрована з SolidWorks (*.slddrw ), AutoCAD (*.dwg, *.dxf), Компас (*.cdw, *.frw) та іншими системами за стандартними форматами обміну (*.dxf, *.emf, *.wmf, *.jpg, *.bmp).

Висновок: Гнучка настройка СПРУТ-ТП і велика кількість видів техпроцесів і документів дозволяє охопити всі технологічні переділи.

1.5. Проектування та нормування операцій

В автоматизованому режимі проектуються операції, підбирається обладнання, формуються тексти переходів, розраховуються припуски на обробку, підпираються інструменти, розраховуються режими обробки і часи:

 • підготовчо-заключний Тпз;
 • неповний і штучний час Тнш, Тшт;
 • основний Те;
 • допоміжні Тв.

Основне джерело методів розрахунку – це Міжгалузеві та галузеві нормативи, розроблені і видані під управлінням Центрального бюро нормативів з праці (ЦБНП) при Міністерстві праці та соціального розвитку Російської Федерації.

Види нормованих робіт у СПРУТ-ТП...

Висновок: В системі СПРУТ–ТП найбільш повно реалізоване нормування робіт, закладені продумані методики, які дозволяють підвищити точність і надійність розрахунків.

2. Спрощення контролю роботи відділу керівником

В системі реалізовані спеціальні функції для управління роботою технологічних підрозділів.

Керівник отримує можливість :

 • призначати всередині системи терміни та виконавців (бюро, співробітників) робіт зі створення документації;
 • контролювати хід розробки ТП, отримувати оперативні дані про стадії виконання роботи, як за підрозділами, так і персонально.

3. Адміністратор може легко налаштовувати систему

Зручні інтерактивні засоби:

 • управління БД системи;
 • управління користувачами та їх правами.

4. IT-спеціаліст може просто впроваджувати систему

В СПРУТ-ТП передбачені засоби гнучкого налаштовування системи:

 • зручний модуль ведення нормативно-довідкової інформації – Менеджер ресурсів;
 • простий у використанні модуль генерації нових нестандартних форм документів;
 • модуль генерації нових баз знань різних розрахунків без програмування SprutExPro.

СПРУТ-ТП можна легко адаптувати з урахуванням умов конкретного підприємства:

 • продумана архітектура БД;
 • можливість додавання нових типів об'єктів, властивостей, зв'язків, документів;
 • відкриті вихідні коди системи СПРУТ-ТП;
 • наявність середовища програмування високого рівня, орієнтованого на вирішення завдань САПР і призначеного для створення додаткових функцій.

СПРУТ-ТП інтегрований з системами CAD-, PDM/PLM-системами з використанням технології схем трансформації.

Схема трансформації дозволяє:

 • самостійно змінювати роботу експорту та імпорту з/в систему СПРУТ-ТП;
 • додавати або змінювати параметри для передачі, регулювати, як і яка інформація буде передаватися між системами.

В СПРУТ-ТП вбудовані функції імпорту/експорту дерева об'єктів і вмісту документів з використанням стандартного формату "xml", що дозволяє швидко і просто налаштувати обмін даними із зовнішніми системами.

СПРУТ-ТП відкрита система!
Відкриті бази даних і відкритий програмний код дозволяють адаптувати систему під умови підприємства. Користувачі отримують можливість:

 • змінювати і додавати нормативно-довідкову інформацію;
 • створювати нові і змінювати методики розрахунків без програмування;
 • створювати нові функції проектування на платформі мови СПРУТ;
 • інтегрувати систему в єдиний інформаційний простір підприємства.

СПРУТ-ТП гнучка система!
Підприємство отримує можливість:

 • налаштувати бізнес-процеси проектування технологічних процесів;
 • додавати нові форми активних документів без програмування;
 • оптимально настроювати функціонал і інтерфейс робочих місць;
 • управляти правами доступу користувачів системи.

Таким чином, після придбання СПРУТ- ТП Ви отримуєте систему, яка:

 • швидко освоюється і впроваджується на підприємстві;
 • максимально зручна у використанні;
 • функціональна;
 • має широкий набір автоматичних методів формування ТП;
 • дозволяє контролювати і управляти ходом розробки.

За рахунок цього на Вашому підприємстві:

 • скорочується трудомісткість розробки ТП;
 • значно економиться час створення ТП;
 • підвищується продуктивність праці технологів;
 • підвищується керованість розробки.
 
 

СПРУТ-ТП для керівника технологічного відділу

-  Керівник отримує можливість планувати роботу свого підрозділу, повністю контролювати процес і терміни підготовки технічної документації.

Управління проектами (Менеджер проектів)

-  "Менеджер проектів" забезпечує зручну роботу на рівні замовлення або виробу.

Створення конструкторських специфікацій. Розвузловання

-  Створення і редагування конструкторських специфікацій здійснюється з використанням модуля «Специфікація».

Нормування матеріалів в СПРУТ-ТП

-  В СПРУТ-ТП виконується розрахунок норми витрати матеріалу з урахуванням різних факторів.

Маршрутне і операційне проектування

-  Базовий варіант СПРУТ-ТП містить набір комплектів технологічної документації.

Способи розробки технологічних процесів

-  В СПРУТ-ТП використовуються такі способи розробки технологічних процесів:

Розрахунок режимів обробки і трудове нормування

-  Автоматизоване проектування і нормування в СПРУТ-ТП охоплює всі основні технологічні переділи.

Формування зведених відомостей і виробничих документів

-  В СПРУТ-ТП автоматично генеруються зведені відомості на виріб (замовлення) з групуванням і сортуванням.

Адміністрування СПРУТ-ТП

-  Модуль Адміністратор СПРУТ-ТП призначений для налаштування робочих місць, реєстрації користувачів, визначення повноважень, опису станів документів, управління базами даних та їх обслуговування.

Управління нормативно-довідковою інформацією

-  Модуль "Менеджер ресурсів" призначений для внесення змін і доповнень до нормативно-довідкової інформації СПРУТ-ТП.

Створення нових форм документів

-  Генератор бланків документів призначений для створення нових і зміни існуючих форм бланків активних документів в СПРУТ-ТП.

Створення єдиного інформаційного простору підприємства

-  Системи СПРУТ працюють в комплексі з системами конструкторського призначення та системами управління інших виробників, що дозволяє на їхній основі створити єдиний інформаційний простір підприємства.

Рекомендації з установки

-  Для установки демоверсії СПРУТ-ТП необхідно виконати такі дії.   
Реєстрація


головна
продукти

мапа
сайту

контакти

У випадку використання матеріалів цієї сторінки посилання на commit.name обов'язкове, для інтернет-видань - гіперпосилання, відкрите для індексації пошуковими системами.
 
Copyright ©
Правова підтримка: Сивацький А.М.
Програмінг Comm IT
Дизайн PSVdesignOK
 
ООО "Комм ІТ"
+38 (056) 790-10-75
+38 (066) 437-38-95
+38 (097) 081-97-71
e-mail: reception@commit.name
Skype: kovalenko_comm_it

Агентство Промышленных Новостей