Головна

Про нас

Партнери

Завантажити

Прайс

Контакти

 Галузеві / химическая / Управління основними фондами хімічного підприємства


Управління основними фондами хімічного підприємства

-  Хімічна промисловість – це комплекс галузей важкої індустрії, що забезпечує господарство України хімічною продукцією, хімічними технологіями, матеріалами і виробляє товари народного споживання.

Можливості галузевого рішення TRIM

-  Отраслевое решение для предприятий химической промышленности имеет все базовые возможности TRIM для управления основными фондами, а также учитывает отраслевую специфику.

Решения для химической промышленности

-  ООО "Комм ИТ" предлагает предприятиям химической промышленности:

Материалы по теме

-  Проекты, реализованные на предприятиях химической промышленности.

версія для друку

Управління основними фондами хімічного підприємства – завдання й рішення

химпромХімічна промисловість – одна з провідних галузей важкої індустрії України, що забезпечує всі галузі народного господарства хімічною продукцією, хімічними технологіями, матеріалами і виробляє товари народного споживання. Хімічна промисловість України є складною структурою, яка включає гірничо-хімічну галузь, різні галузі основної хімії та органічного синтезу.

Хімічна промисловість значною мірою є експортно-орієнтованою, що пов'язано з обмеженістю внутрішнього ринку, сезонністю попиту та іншими факторами. У зв'язку з цим, в хімічній галузі особливо гостро ставиться питання про утримання позицій на зовнішніх ринках і підвищення конкурентоспроможності підприємств.

Вирішенню цього завдання сприяють:

 • консолідація активів у вертикальні галузеві холдинги, оптимізація матеріальних і фінансових потоків у таких структурах,
 • комплексний підхід до скорочення логістичних витрат, в тому числі, за рахунок придбання портових активів і рухомого складу,
 • освоєння нових видів хімічної продукції, затребуваних на ринку, та нових технологій їх виробництва.

Разом з тим, ряд факторів, в тому числі антидемпінгові заходи, невисока платоспроможність багатьох споживачів, змушують підприємства галузі шукати нові резерви підвищення своєї конкурентоспроможності, тому домінуючою тенденцією в галузі є активна і безперервна діяльність в таких напрямках:

 • підвищення виходу готової продукції,
 • зниження витрат виробництва,
 • скорочення екологічних ризиків виробництва.

Рух у цих напрямках пов'язаний із забезпеченням ефективності, економічності, готовності та надійності обладнання.

Статистика підтверджує важливість виробничої інфраструктури та обладнання для забезпечення конкурентоспроможності:

 • ступінь зносу виробничих фондів на окремих підприємствах досягає 60-70%,
 • більше 40% аварій є наслідком незадовільного стану обладнання,
 • знос обладнання призводить до перевитрат сировини до 30-40% на одиницю продукції порівняно з конкурентами.

1Володіння і управління виробничими фондами хімічного підприємства має ряд особливостей:

 • застосовуються великі апарати, машини, технологічні установки;
 • у виробництві змінюються склад, стан речовин, виходять продукти зі спеціальними властивостями, від точності дозування і взаємодії реагентів залежить якість продукції;
 • обладнання експлуатується в агресивному середовищі, при екстремальних температурі і тиску, його знос загрожує аваріями і ретельно контролюється;
 • потрібно обробляти безперервний потік даних контролю, враховувати їх при плануванні замін, технічного обслуговування і ремонту (ТОіР);
 • при плануванні та виконанні ТОіР необхідно враховувати інформацію про технологічний стан обладнання, умови правильного обслуговування;
 • ремонти укрупнюються, за відсутності дублювання супроводжуються зупинкою виробництва, їх терміни критичні для виготовлення продукції – для скорочення простоїв під час ремонтів потрібні інструменти аналізу ТОіР;
 • капітальні ремонти супроводжуються реконструкцією обладнання, заміною на більш продуктивне, надійне або економічне, зміною характеристик обладнання від ремонту до ремонту; ця безперервна трансформація породжує відповідний потік інформації;
 • застосування закритих апаратів ускладнює спостереження за процесами, за станом обладнання, тому підприємства мають великий парк контрольно-вимірювальних приладів (до десятків тисяч засобів КВП) і автоматики, організація ТОіР яких є відповідальною та складною задачею – одне недостовірне вимірювання може призвести до масового браку;
 • велике значення має складна, розгалужена мережа насосного обладнання і трубопроводів, за допомогою яких транспортується готова продукція, напівфабрикати, сировина, реагенти, вода, пар; відповідно, ускладнюється масив даних про розташування об'єктів;
 • в силу енергоємності хімічного виробництва велику вагу має енергетичне обладнання, зі своїми вимогами і правилами організації та проведення його ТОіР;
 • застосовуються і виходять отруйні, вибухові та інші небезпечні речовини, екстремальна температура і тиск також є факторами небезпеки, тому особливу увагу слід приділяти безпеці праці при ТОіР;
 • складність технології та обладнання висуває високі кваліфікаційні вимоги до ремонтного персоналу, знання особливостей конструкції обладнання і специфіки його застосування, тобто потрібні інструменти обліку й контролю великого обсягу кваліфікаційних даних;
 • комплексна переробка сировини з метою економічного отримання складових призводить до комбінування виробництв і істотного ускладнення процесів управління основними фондами.

Таким чином, для ефективного управління основними фондами хімічного підприємства потрібен інструмент інформаційної підтримки, який робить практично здійсненним збір і аналіз усієї зазначеної інформації, забезпечує оперативність і достовірність даних, надає підтримку в процесі прийняття рішень, дозволяє оцінювати ефективність рішень і на цій основі виробляти коригувальні (попереджувальні) впливи на бізнес-процеси. Таким інструментом є інформаційна система управління основними фондами. Оскільки об'єктами управління в такій системі є процеси, пов'язані з ТОіР, можна говорити про систему управління ТОіР (ІСУ ТОіР).

ТОВ "Комм ІТ" пропонує підприємствам хімічної промисловості рішення "TRIM-Технічний менеджмент" як основу ІСУ ТОіР, а також галузеве рішення, доведене до рівня типового, яке охоплює всі функції управління основними фондами хімічного підприємства.

 

 
    
Реєстрація


головна
продукти

мапа
сайту

контакти

У випадку використання матеріалів цієї сторінки посилання на commit.name обов'язкове, для інтернет-видань - гіперпосилання, відкрите для індексації пошуковими системами.
 
Copyright ©
Правова підтримка: Сивацький А.М.
Програмінг Comm IT
Дизайн PSVdesignOK
 
ООО "Комм ІТ"
+38 (056) 790-10-75
+38 (066) 437-38-95
+38 (097) 081-97-71
e-mail: reception@commit.name
Skype: kovalenko_comm_it

Агентство Промышленных Новостей