Головна

Про нас

Партнери

Завантажити

Прайс

Контакти

 Галузеві / Машинобудування / Управління ТОіР в машинобудуванні – завдання й рішення


Управління ТОіР в машинобудуванні – завдання й рішення

-  Машинобудування є основою економіки й відіграє вирішальну роль у створенні матеріально-технічної бази господарства розвиненої країни.

Можливі рішення

-  ТОВ "Комм ІТ" пропонує машинобудівним підприємствам.

Матеріали за темою

-  Проекти, реалізовані на машинобудівних підприємствах.

версія для друку

Управління ТОіР в машинобудуванні – завдання й рішення

машиностроениеМашинобудування є основою економіки й відіграє вирішальну роль у створенні матеріально-технічної бази господарства розвиненої країни. В сучасних умовах воно має винятково важливе значення у прискоренні науково-технічного прогресу. Випускаючи засоби виробництва для різних галузей господарства, машинобудування забезпечує комплексну механізацію та автоматизацію виробництва.

За роки трансформації економіки машинобудівний комплекс України зазнав тривалої руйнівної кризи, що супроводжувалася значними втратами виробничого і кадрового потенціалу, більше ніж двократним скороченням долі продукції машинобудування в промисловому виробництві країни, зниженням активності інноваційно-інвестиційної діяльності.

На сьогодні машинобудівний комплекс України об'єднує понад 11 тис. підприємств. Доля машинобудівної галузі в українській промисловості перевищує 15%, у ВВП становить близько 12%. В машинобудуванні зосереджено понад 15% вартості основних засобів, майже 6% оборотних активів вітчизняної промисловості та понад 22% загальної кількості найманих працівників.

Машинобудівний комплекс України охоплює понад 20 спеціалізованих галузей, тобто практично всі галузі машинобудування. Залежно від того, на який ринок орієнтована продукція, що випускається підприємствами машинобудівного комплексу, їх умовно можна об'єднати в 5 груп:

  • група галузей інвестиційного машинобудування (важке машинобудування), розвиток яких визначається, насамперед, інвестиційною активністю металургійного, будівельного, енергетичного і транспортного комплексів;
  • група підприємств тракторного і сільськогосподарського машинобудування, машинобудування для переробних галузей АПК і підприємств легкої промисловості, які залежать від платоспроможності сільгоспвиробників і переробників сільськогосподарської продукції, а також частково від попиту населення;
  • залізничне машинобудування, спрямоване на задоволення попиту залізничного господарства країни;
  • автомобільна промисловість, продукція якої орієнтована на кінцевих споживачів (виробництво легкових автомобілів), а також на підприємства, фірми і органи виконавчої влади (виробництво вантажівок і автобусів);
  • електротехніка, приладобудування, верстатобудування – група наукомістких галузей, так званих комплектуючих, що розвиваються слідом за потребами всіх інших галузей промисловості, включаючи і саме машинобудування.

Подальший розвиток галузі в сучасних умовах неможливий без значних інвестицій. На сьогодні знос обладнання, за попередніми оцінками, становить близько 70%. Через нестачу фінансових ресурсів дуже повільно вирішуються проблеми відновлення виробничого потенціалу галузі на основі використання інноваційних технологій і реалізації вітчизняних наукових розробок, подальшої зміни структури товарного виробництва і розвитку наукомісткого машинобудування, забезпечення конкурентоспроможності кінцевої продукції.

Реалізація методу сервісного обслуговування вимагає суттєвої перебудови процесів управління основними фондами. Насамперед, мова йде про якісно новий рівень інформаційного забезпечення у сфері ТОіР. Необхідно підтримувати інтенсивну інформаційну взаємодію, забезпечувати єдиний несуперечливий інформаційний простір у сфері ТОіР для підприємств та сервісних організацій. Потрібен інструмент, який забезпечить збір і обмін інформацією, оперативність і достовірність даних, надасть підтримку в процесі прийняття рішень, дозволить об’єктивно оцінювати ефективність цих рішень і на основі цієї оцінки виробляти коригувальні (попереджувальні) впливи на процеси.

Таким інструментом є інформаційна система управління основними фондами. Оскільки об'єктами управління в такій системі є процеси, пов'язані з ТОіР, можна говорити про систему управління ТОіР (ІСУ ТОіР) в широкому значенні слова.

ТОВ "Комм ІТ" пропонує підприємствам машинобудівного комплексу рішення "TRIM-Технічний менеджмент" в якості основи ІСУ ТОіР.

 

 
 



   
Реєстрація


головна
продукти

мапа
сайту

контакти

У випадку використання матеріалів цієї сторінки посилання на commit.name обов'язкове, для інтернет-видань - гіперпосилання, відкрите для індексації пошуковими системами.
 
Copyright ©
Правова підтримка: Сивацький А.М.
Програмінг Comm IT
Дизайн PSVdesignOK
 
ООО "Комм ІТ"
+38 (056) 790-10-75
+38 (066) 437-38-95
+38 (097) 081-97-71
e-mail: reception@commit.name
Skype: kovalenko_comm_it

Агентство Промышленных Новостей