Головна

Про нас

Партнери

Завантажити

Прайс

Контакти

 Головна / Система управління ремонтами / Коробкові продукти -
"швидке впровадження власноруч"
 / TRIM-PMS -
організація управління ТОіР
 / Деякі вигоди від використання TRIM-PMS


Загальна характеристика рішення

-  Пропонуємо підприємствам типову платформу для організації управління ТОіР - систему TRIM-PMS (TRIM-Planned Maintenance System).

Типова платформа для організації управління ТОіР

-  TRIM–PMS – це фіксований набір взаємопов'язаних і готових до використання засобів для організації управління ТОіР.

Комплектність поставки TRIM–PMS

-  Комплект поставки TRIM–PMS містить обмежений набір модулів TRIM, функціональність яких зафіксована на рівні, достатньому для замовників.

Функціональні можливості TRIM–PMS

-  Рішення TRIM–PMS виконує усі функції, необхідні для роботи невеликої ремонтної (сервісної) служби підприємства.

Швидке впровадження – власноруч

-  Рішення TRIM–PMS – це "коробковий" продукт, який має фіксовану функціональність і поставляється Замовнику без доробок програмного забезпечення.

Деякі вигоди від використання TRIM-PMS

-  Впровадження інформаційної системи управління ТОіР на основі TRIM-PMS забезпечує підприємству низку конкурентних переваг.

версія для друку

Деякі вигоди від використання TRIM-PMS

Впровадження будь-якої інформаційної системи управління дає як загальні, так і специфічні вигоди. Загальні для всіх систем вигоди проявляються в покращенні властивостей даних або, навіть, в появі у них нових властивостей. До таких властивостей належать повнота і достовірність даних, оперативність доступу до них, їхня несуперечність, швидкість і якість аналізу даних, можливість спільної одночасної роботи з одними і тими ж даними. Специфічні вигоди пов'язані з особливостями конкретної інформаційної системи.

Впровадження інформаційної системи управління ТОіР на основі TRIM-PMS забезпечує підприємству такі вигоди:

 • з'являється можливість прив'язати до кожної одиниці обладнання всю необхідну інформацію про неї (документація, запчастини, заплановані роботи, історія виконаних робіт, напрацювання, дефекти, відмови, витрати на ремонти і обслуговування), таким чином створюється єдина точка доступу до всієї інформації з робочого столу користувача;
 • використовується єдина класифікація всього обладнання підприємства, доступна всім службам (механічній, енергетичній, транспортній), що дозволяє координовано планувати і виконувати роботи на різному обладнанні;
 • знижується трудомісткість ведення паспортів та формулярів з включенням до них і виведенням на друк всієї необхідної інформації – тим самим забезпечується достовірність даних формулярів, підвищується якість їх ведення;
 • оскільки до кожної одиниці обладнання прив'язуються відповідні роботи із зазначенням періодичності та з урахуванням напрацювання обладнання, то всі ці роботи потрапляють в план ТОіР автоматично, в результаті чого знижується трудомісткість складання планів-графіків робіт, створений план-графік можна легко відкоригувати у випадку необхідності (перепланування), що підвищує достовірність планів, дозволяє враховувати виникаючі зміни;
 • підвищується повнота і достовірність даних про напрацювання обладнання, про параметри технічного стану, дефекти, відмови, знижується трудомісткість обліку цих даних - в результаті підвищується точність планування робіт за напрацюванням, з'являється можливість використання передових стратегій управління ТОіР (за станом, за рівнем надійності);
 • з плану робіт і прив'язаних до робіт запчастин система автоматично формує планову потребу в ТМЦ з урахуванням залишків складу, що істотно спрощує процедуру замовлення матеріально-технічних ресурсів (МТР) і підвищує точність планування: завдяки інформаційному зв'язку "планова робота – необхідна запчастина" кожна заявка на закупівлю ТМЦ буде мати атрибути належності до конкретної планової роботи, тобто знижується кількість необґрунтованих закупівель ТМЦ, не допускається зростання неліквідів;
 • інформаційний зв'язок "робота – запчастина" дозволяє взаємопов'язано коригувати план робіт і план закупівель ТМЦ: при секвестуванні бюджету та виключенні з плану певних робіт, автоматично виключаються відповідні позиції у списку необхідних ТМЦ;
 • повний список робіт на заданий період з відповідним планом потреб в запчастинах і матеріалах дозволяє обґрунтувати план фінансування перед керівництвом підприємства або замовником робіт, оскільки можна простежити зв'язок кожної закуповуваної позиції з конкретною роботою, тобто забезпечення ресурсами здійснюється на підставі об'єктивних даних про роботи;
 • для кожного механіка в кожному цеху з'являється єдина система норм використання матеріалів і запчастин при виконанні ТОіР;
 • автоматизується заповнення встановленої форми заявки на постачання, полегшується пошук запчастин за рахунок використання електронного каталогу ТМЦ та вибору їх зображень на кресленнях агрегатів і вузлів;
 • виконання заявки на постачання може контролюватися з системи ТОіР, у результаті чого підвищується рівень обслуговування потреб в запчастинах;
 • автоматичний облік отримання на складі запчастин матеріально-відповідальною особою дозволяє контролювати їхній рух і витрачання;
 • автоматизація процедури списання запчастин при внесенні звіту про виконання ТОіР з автоматичним формуванням видаткових документів дозволяє своєчасно звітувати про витрачання ТМЦ;
 • автоматизується процедура складання звітів про виконання робіт, знижується трудомісткість внесення звітів, скорочується кількість помилок і неповних даних про виконані роботи завдяки жорсткому алгоритму складання звіту – в результаті підвищується повнота і достовірність звітних даних, забезпечується оперативність контролю за ходом виконання робіт, оскільки керівник бачить поточний статус виконання робіт по всьому підприємству (прострочено, виконано, заплановано) безпосередньо зі свого робочого місця;
 • підвищується повнота і достовірність даних про фінансові показники ТОіР: дані збираються поступово, користувачі в підрозділах вводять чисельні значення по кожній роботі, а підсумкові значення формуються не проміжними керівниками у вигляді довідок, а розраховуються безпосередньо в базі даних системи з первинних даних виконавців робіт – це дозволяє мінімізувати вплив суб'єктивних інтересів проміжних керівників і здійснювати об'єктивний план-фактний аналіз витрат;
 • підвищення точності планування в інформаційної системі дозволяє однозначно класифікувати виявлені позапланові витрати;
 • з'являється можливість проведення постійної системної роботи щодо супроводження та коригування регламентів, нормативів ТОіР – для цього використовуються  статистичні дані, які накопичуються в системі;
 • наявні в системі форми звітної документації заповнюються автоматично на основі даних системи і можуть бути роздруковані, що звільняє користувача від рутинної роботи і сприяє своєчасному отриманню необхідних документів.
 
 

Вартість і технічна підтримка

-  Вартість ліцензій на використання TRIM-PMS розраховується на підставі необхідної кількості ліцензій (користувачів).

Замовники TRIM-PMS

-  Перелік підприємств, які використовують TRIM-PMS.

Матеріали за темою

-  Статті у спеціалізованих виданнях, присвячені TRIM-PMS.

Прес-реліз про розробку рішення TRIM-PMS

-  Фахівці НВП СпецТек розробили "коробкове" рішення для автоматизації техобслуговування і ремонту - TRIM-PMS.

Прес-реліз про розширення можливостей TRIM-PMS

-  Рішення TRIM-PMS: нові можливості для управління ТОіР.

Прес-реліз про вихід нової версії TRIM-PMS

-  Нова версія TRIM-PMS - типова платформа для управління ТОіР.   
Реєстрація


головна
продукти

мапа
сайту

контакти

У випадку використання матеріалів цієї сторінки посилання на commit.name обов'язкове, для інтернет-видань - гіперпосилання, відкрите для індексації пошуковими системами.
 
Copyright ©
Правова підтримка: Сивацький А.М.
Програмінг Comm IT
Дизайн PSVdesignOK
 
ООО "Комм ІТ"
+38 (056) 790-10-75
+38 (066) 437-38-95
+38 (097) 081-97-71
e-mail: reception@commit.name
Skype: kovalenko_comm_it

Агентство Промышленных Новостей