Головна

Про нас

Партнери

Завантажити

Прайс

Контакти

 Головна / Система управління ремонтами / Система управління ТО і ремонтами TRIM-TM / Можливості рішення "TRIM - Технічний менеджмент"


Загальна характеристика рішення "TRIM -Технічний менеджмент"

-  Рішення "TRIM-ТM" призначене для співробітників підприємств, які зацікавлені в ефективному управлінні ТОіР і основними фондами.

Реалізація практики управління основними фондами

-  Рішення "TRIM-ТМ" підтримує, дозволяє адаптувати до конкретних умов експлуатації та використовувати різноманітні тактики і стратегії управління основними фондами компанії.

Склад рішення

-  Склад і функціональність рішення "TRIM-ТМ" адаптуються індивідуально до кожного проекту для забезпечення максимальної відповідності вирішуваним задачам управління.

Можливості рішення "TRIM - Технічний менеджмент"

-  Рішення "TRIM-ТМ" забезпечує створення і підтримку єдиного інформаційного простору в частині управління основними фондами з урахуванням розмежування повноважень посадових осіб і територіально-розподіленої структури підприємства.

Підсистема матеріально-технічного постачання ТОіР (МТП)

-  Рішення на основі TRIM містить функціональні модулі, які дозволяють реалізувати підсистему матеріально-технічного постачання у складі корпоративної інформаційної системи управління ТОіР і основними фондами.

ТОіР: оцінка ефективності впровадження TRIM

-  Розрахунки економічного ефекту і практичні результати роботи клієнтів демонструють термін окупності системи TRIM протягом другого року експлуатації.

версія для друку

Можливості рішення "TRIM - Технічний менеджмент"

Об'єктом управління в інформаційній системі ТОіР, створеній на основі рішення "TRIM-Технічний менеджмент" є процеси технічного обслуговування і ремонту основних фондів підприємства:

 • виробничого обладнання;
 • рухомого складу та іншої техніки;
 • засобів КВП і автоматики;
 • будівель і споруд, передавальних пристроїв, інженерної інфраструктури.

Основні фонди, а також матеріально-технічні ресурси, які необхідні для проведення ТОіР і зберігаються на складах підприємства, стають об'єктами обліку в створюваній системі.

Об'єкт управління в TRIM являє собою сукупність взаємопов'язаних процесів ТОіР:

 • ведення НДІ – нормативно-довідкової інформації з ТОіР;
 • ведення експлуатаційної, технічної та ремонтної документації;
 • формування та супровід бази даних об'єктів основних фондів;
 • оцінка технічного стану обладнання;
 • ведення персональної інформації;
 • планування робіт і ресурсів;
 • визначення потреб у матеріально-технічних ресурсах (МТР) для проведення ремонтних робіт;
 • забезпечення потреб у МТР;
 • забезпечення безпечних умов роботи;
 • ведення та обробка заявок на позапланові роботи;
 • виконання робіт з ТОіР;
 • вимірювання і аналіз цільових показників процесів, прийняття рішень.

Рішення "TRIM - Технічний менеджмент" забезпечує створення і підтримку єдиного інформаційного простору в частині ТОіР з урахуванням розмежування повноважень посадових осіб і територіально-розподіленої системи управління підприємством, забезпечує підтримку зазначених субпроцесів за рахунок функціональних можливостей, наведених далі:

Ведення нормативно-довідкової інформації (НДІ) з ТОіР:

 • ведення довідників: трудових і технічних ресурсів, класів типових робіт, порядку поглинання типових робіт, технічного та експлуатаційного стану обладнання, причин відмов, типів лічильників напрацювання, типів нарядів на ТОіР;
 • ведення та / або інтеграція (формування обмінного файлу для взаємодії з існуючими системами) довідників: постачальників МТР, підрядників робіт з ТОіР, номенклатури МТР, товарних найменувань, одиниць обліку МТР, облікових цін запасних частин і матеріалів, місць зберігання на складах;
 • ведення довідника технологічних схем, креслень обладнання і запчастин;
 • ведення архіву електронних документів з описами, інструкціями, шаблонами та інших необхідних для проведення ТОіР документів;
 • ведення довідників типових ремонтних відомостей.

Ведення експлуатаційної, технічної та ремонтної документації:

 • зберігання всіх документів в електронній формі в єдиній базі даних у вигляді простого і форматованого тексту, у вигляді документів офісних та інших програм (малюнків , таблиць , баз даних тощо);
 • повна авторизація документів, забезпечення доступу до документів;
 • ведення деревовидної структури папок і вкладених документів;
 • імпорт документів із зовнішніх файлів;
 • ведення шаблонів звітів та інших документів із заповнюваними полями;
 • управління папками документів користувачами з різним доступом;
 • аналіз документа на адекватність;
 • затвердження (випуск), актуалізація і перезатвердження;
 • ідентифікація та контроль змін, статус перегляду версій (поточна, редагована, на узгодженні та ін.);
 • атрибути документа: власник, особа, яка затверджує, список для погодження та ознайомлення;
 • розсилка документів (забезпечення наявності в місцях використання);
 • прив'язка редакції документа або документа до робіт, обладнання, систем, технологічних місць;
 • ведення переліків зовнішніх документів;
 • вилучення і архівація.

Формування та супровід бази даних об'єктів основних фондів:

 • кодування об'єктів обліку і технологічних місць;
 • ведення реєстру і формулярів основного і допоміжного обладнання, будівель, споруд та передавальних пристроїв;
 • управління реєстром робіт і регламентами;
 • реєстрація та контроль експлуатаційних і технологічних параметрів обладнання;
 • ведення журналів часу напрацювання, параметрів (експлуатаційних та технічного стану) і дефектів обладнання;
 • ведення журналів монтажу, демонтажу, переміщення обладнання.

Оцінка технічного стану обладнання:

 • проектування моделей оцінки технічного стану обладнання: визначення показників, характеристик, індексів стану, зв'язків між ними, алгоритмів їх розрахунку;
 • формування видів обладнання та їхніх зв'язків з параметрами, характеристиками, індексами стану і моделями;
 • розрахунок показників, характеристик, індексів стану, збереження та аналіз історії їх зміни;
 • оцінка стану за розрахунковими індексами, формування списків робіт для корекції плану-графіка і видів відмов для реєстрації;
 • розрахунок критичності обладнання, розрахунок важливості – інтегрального показника стану і критичності;
 • формування та ведення впорядкованого за важливістю списку обладнання, розподіл обладнання за зонами стратегій обслуговування.

Ведення персональної інформації:

 • формування та ведення облікових карток персоналу;
 • отримання і аналіз інформації про наявні персональні документи, даних про кваліфікацію;
 • призначення співробітника на штатну одиницю;
 • визначення ролей виконавців і осіб, які приймають рішення, встановлення відповідності між роллю і співробітником.

Планування робіт і ресурсів:

 • планування робіт ТОіР на заданий період – за напрацюванням, календарною періодичністю, з урахуванням технічного стану, критичності обладнання, з формуванням комплексного план-графіка, який поєднує всі види планування, та журналу планових робіт;
 • зміна термінів і тривалості планових робіт;
 • формування складних робіт, в тому числі, методом копіювання з типових;
 • планування та облік: виконавці, ресурси (трудові, матеріально-технічні), вартість робіт та інші економічні параметри;
 • формування видаткових статей і періодів бюджету ТОіР, облік фактичних витрат з акумулюванням за центрами витрат;
 • настройки графіків і журналів, подання вихідних форм.

Визначення потреб у МТР для ведення ремонтних робіт:

 • формування заявки на МТР (обсяг, номенклатура);
 • передача заявок до управлінь – кураторів;
 • формування зведеної заявки на закупівлю МТР (обсяг і номенклатура);
 • передача зведених заявок на МТР до управління матеріально-технічного постачання;
 • формування зведених заявок на МТР у частині ТОіР для плану закупівлі МТР;
 • формування прайс-листа управління матеріально-технічного постачання з планованими цінами або імпорт цін з бухгалтерської системи;
 • формування заявок на МТР в ціновому вираженні;
 • забезпечення секвестрування заявок на МТР шляхом видалення запланованих робіт з одночасним видаленням потрібних МТР (номенклатури і обсягу).

Див. докладніше можливості підсистеми МТП.

Забезпечення потреб у МТР:

 • ведення карток обліку товарів;
 • формування даних про залишки на складі;
 • формування вимоги на отримання, резервування;
 • формування приходу і витрати;
 • формування документа про списання МТР на виконану роботу;
 • інвентаризація підпорядкованих складів.

Забезпечення безпечних умов роботи:

 • підготовка нарядів та розпоряджень;
 • ведення бази даних про умови безпеки;
 • ведення журналу обліку робіт за нарядами;
 • ведення журналу обліку робіт за розпорядженнями.

Ведення та обробка заявок на позапланові роботи:

 • облік і класифікація відмов;
 • реєстрація та ведення робіт за відмовами;
 • реєстрація та класифікація дефектів;
 • планування та ведення робіт з усунення дефектів.

Виконання робіт з ТОіР:

 • формування завдання на роботи за виконавцями;
 • реєстрація статусу роботи та експлуатаційних параметрів;
 • введення даних про виконані роботи, формування журналу виконаних робіт;
 • ведення ремонтної документації;
 • формування звітів про виконання, використання МТР, позапланові роботи, витрачені ресурси;
 • контроль виконання робіт, у тому числі, на піднаглядному обладнанні, яке інспектується державними органами.

Вимірювання і аналіз цільових показників процесів, прийняття рішень:

 • формування та аналіз звітів про виконання, використання МТР, позапланові роботи, витрачені ресурси;
 • формування та аналіз звітів про хід виконання бюджету по ТОіР з групуванням і фільтрацією за підрозділами, видами робіт, типами обладнання та періодами;
 • аналіз пошкоджуваності обладнання на основі зібраної статистики видів, причин і наслідків відмов і дефектів;
 • розрахунок і аналіз показників, які характеризують працездатність обладнання, ефективність експлуатації та ТОіР: MTTR, MTBF, OEE, інтегрованих показників вартості (LCC) та ін.

Кожен з субпроцесів має певну область поширення і рівні відповідальності стосовно організаційної структури підприємства. Для ефективної організації даних процесів рішення "TRIM - Технічний менеджмент" необхідно впроваджувати в таких організаційних структурах:

 • керівництво підприємства;
 • управління – куратори (наприклад, служба головного механіка);
 • основні виробничі цехи;
 • допоміжні та забезпечувальні цехи;
 • служби матеріально-технічного постачання і склади підприємства.


 
 

Демоверсія TRIM-TM, TRIM-PMS

-  В якості демонстраційної версії рішень TRIM-TM і TRIM-PMS надається програмний продукт з обмеженим терміном використання та з функціональними обмеженнями, властивими для TRIM-PMS.

Робота з демо-версією TRIM-PMS через Інтернет

-  Надаємо можливість роботи з демо-версією продукта, встановленою на нашому сервері.   
Реєстрація


головна
продукти

мапа
сайту

контакти

У випадку використання матеріалів цієї сторінки посилання на commit.name обов'язкове, для інтернет-видань - гіперпосилання, відкрите для індексації пошуковими системами.
 
Copyright ©
Правова підтримка: Сивацький А.М.
Програмінг Comm IT
Дизайн PSVdesignOK
 
ООО "Комм ІТ"
+38 (056) 790-10-75
+38 (066) 437-38-95
+38 (097) 081-97-71
e-mail: reception@commit.name
Skype: kovalenko_comm_it

Агентство Промышленных Новостей