Головна

Про нас

Партнери

Завантажити

Прайс

Контакти

 Головна / Конструкторська підготовка виробництва / Програмне забезпечення
SolidWorks
 / SolidWorks - світовий стандарт автоматизованого проектування


SolidWorks - світовий стандарт автоматизованого проектування

-  Потужний засіб проектування, ядро інтегрованого комплексу автоматизації підприємства, за допомогою якого здійснюється підтримка виробу на всіх етапах життєвого циклу.

SolidWorksSimulation (COSMOSWorks)

-  Потужний і простий у використанні програмний комплекс для проведення інженерних розрахунків.

SolidWorks Enterprise PDM

-  Рішення менеджменту даних про вироби для підприємств.

версія для друку

SolidWorks – світовий стандарт автоматизованого проектування

SolidWorks – потужний засіб проектування, ядро інтегрованого комплексу автоматизації підприємства, за допомогою якого здійснюється підтримка виробу на всіх етапах життєвого циклу в повній відповідності з концепцією CALS-технологій.

Основне призначення SolidWorks – забезпечення наскрізного процесу проектування, інженерного аналізу та підготовки виробництва виробів будь-якої складності і призначення, включаючи створення інтерактивної документації та забезпечення обміну даними з іншими системами.

1ГАРАНТОВАНА ЯКІСТЬ.

Розробником САПР SolidWorks є SolidWorks Corp. (США), незалежний підрозділ транснаціональної корпорації Dassault Systemes (Франція) – світового лідера в області високотехнологічного програмного забезпечення. Розробки SolidWorks Corp. характеризуються найвищими показниками якості, надійності і продуктивності, що в поєднанні з кваліфікованою підтримкою робить САПР SolidWorks кращим рішенням для промисловості.

ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ.

Комплексні рішення SolidWorks базуються на передових технологіях гібридного параметричного моделювання, інтегрованих засобах електронного документообігу SolidWorks Enterprise PDM, а також на широкому спектрі спеціалізованих модулів. Програмне забезпечення має російську локалізацію, працює на платформі Windows XP & Vista. Випуск конструкторської документації повністю відповідає вимогам ЄСКД. Завдяки потужним можливостями і доступній ціні, система швидко впроваджується у виробництво, забезпечуючи швидку окупність вкладених коштів.

ДОСТУПНІСТЬ І ПОШИРЕНІСТЬ.

Починаючи з 1995 р., системою SolidWorks оснащено понад мільйон інженерних робочих місць більш ніж на 190 тисячах промислових підприємств по всьому світу. Тисячі вищих навчальних закладів у світі використовують SolidWorks для підготовки студентів.

СТАНДАРТ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ.2

Концептуальні ідеї, покладені розробниками в основу SolidWorks, а також інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, русифікація та підтримка ЄСКД, зумовлюють успіх впровадження SolidWorks на підприємствах вітчизняної промисловості. Саме тому, вибираючи SolidWorks в якості базової САПР, підприємство не тільки отримує гарний, якісний і функціональний набір програм, а й орієнтується на передові технології, які стали стандартом де-факто для автоматизованого проектування у всьому світі.

Твердотільне і поверхневе параметричне моделювання:

 • двонаправлена асоціативність моделі та креслення; управління моделлю і пошук елементів за допомогою дерева конструювання Feature Manage ; можливість створення декількох виконань виробу в єдиному файлі моделі;
 • багатотільні деталі; створення масивів елементів – кругових і лінійних, керованих таблицями і ескізами;
 • моделювання поверхонь: обрізка, видовження і зшивання, перетворення замкнутого об’єму поверхонь на тверде тіло; вирізи і додавання матеріалу з використанням поверхонь;
 • створення допоміжних площин, осей, координатних систем, кривих, ескізів, 3D-сплайнів;
 • використання технологій Windows: контекстні меню, cut-and-paste, drag-and-drop.

Проектування деталей:

 • єдина бібліотека фізичних властивостей матеріалів, текстур і штриховок;
 • моделювання на основі об'ємних елементів; управління історією побудови моделі; ручне і автоматичне нанесення розмірів; динамічне внесення змін в режимі реального часу;
 • технологія (SWIFT™): за допомогою функцій SketchXpert, FeatureXpert, FilletXpert, DraftXpert і MateXpert автоматично визначаються і вирішуються проблеми, які виникають у користувачів-початківців при моделюванні;
 • моделювання просторових трубопроводів і каналів з використанням тривимірних ескізів;
 • використання бібліотек стандартних елементів; автоматичне генерування отворів з цековкою, зенковкою, різьбових та ін.

Проектування зборок:

 • робота в контексті зборки; проектування "знизу вгору" і "зверху вниз";
 • визначення взаємного положення деталей у складі зборки, автоспряження (SmartMates), автокрепежі (SmartFasteners);
 • спеціальний режим для роботи з великими зборками (десятки / сотні тисяч компонентів); легковагові зборки і підзборки;
 • кругові, лінійні і похідні масиви компонентів, вирізи і отвори як елементи зборки;
 • об'єднання деталей зборки в одну, зварювання в зборці;
 • можливість контекстної заміни компонентів, реструктуризація зборок (формування і розпуск підзборок).

Проектування виробів з урахуванням специфіки виготовлення:

 • Листовий матеріал – отримання розгорток, в тому числі для циліндричних, конічних і лінійчатих листових деталей; моделювання "від деталі до розгортки" і "від розгортки до деталі"; автоматичне додавання вирізів для зняття напружень у гострих кутах; поповнювані бібліотеки стандартних виштамповок і вирізів в листових деталях; настроювані таблиці згинів.
 • Прес-форми та штампи – аналіз ухилів; формування ліній і поверхонь роз’єму; автоматична генерація матриці і пуансона; завдання ізотропної і анізотропної усадки при проектуванні ливарних і прес-форм.
 • Зварні конструкції – проектування рамних або ферменних конструкцій за довільним набором плоских або тривимірних ескізів у файлі деталі; використання специфічних конструкційних елементів: оброблення під зварювання, кінцеві заглушки, косинки і елементи зварювального шва.

Експрес-аналіз міцності деталей і кінематики механізмів:

 • визначення напружень, деформацій, розрахунок коефіцієнта запасу міцності (SolidWorksSimulationXpress), імітація роботи механізмів, пошук взаємопроникнень та аналіз колізій між ланками; контактні взаємодії, гравітація, пружини, кулачки.

Оформлення креслень:

 • автоматичне створення креслярських видів на основі 3D моделі: розрізи, перерізи (прості, ступінчасті і розгорнуті), місцеві види, ізометрія; шаблони креслень з визначеними креслярськими видами;
 • повна підтримка вимог ЄСКД; допуски і посадки із вбудованої бази даних;
 • створення креслень на багатьох аркушах, перенесення і копіювання видів з аркуша на аркуш; легковагові креслення;
 • автоматичне відображення розмірів моделі, простановка довідкових розмірів та іншої інформації (шорсткість, допуски відхилення форм, бази);
 • настройка на стандарти підприємства з використанням блоків, форматок, написів; автоматичне заповнення основного напису і специфікації (найменування, позначення, матеріал та ін.).

Трансляція даних:3

 • більше 20 вбудованих трансляторів (IGES, VDAFS, STEP, Parasolid, ACIS, STL, VRML, DXF, DWG, Pro/ENGINEER, CADKEY, Uni-graphics, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, Mechanical Desktop, Adobe PDF та ін.);
 • редагування і автоматичне зшивання імпортованих поверхонь;
 • спеціальні можливості для користувачів AutoCAD (модуль XchangeWorks), імпорт та експорт креслень з AutoCAD із збереженням кольору, шрифтів і шарів.

Інтерфейс прикладного програмування:

 • запис і відтворення макросів;
 • вбудований редактор проектів Visual Basic for Applications;
 • написання програм користувача за допомогою Visual Basic, Visual C++ та інших об'єктно-орієнтованих мов.

Існує три конфігурації SolidWorks:

 • власне SolidWorks;
 • SolidWorksProfessional;
 • SolidWorksPremium.

Огляд основних функціональних особливостей пакету для різних конфігурацій наведено в таблиці.

 Можливості проектування

SolidWorks

SolidWorks Professional

SolidWorks Premium

Гібридне параметричне моделювання: 2D і 3D ескізи, тверді тіла (бобишки і отвори, елементи за перерізами і траєкторіями, скруглення, фаски та ін.), поверхні (зшивання, обрізка, видовження, скруглення, стиковка за 2-ю похідною), довідкова геометрія (плоскості, осі системи координат); дерево конструювання; робота з конфігураціями; масиви елементів; двонаправлена асоціативність моделі та креслення; технології Windows: drag-and-drop, cut-and-paste, контекстні меню, спливаючі підказки.

+

+

+

Проектування деталей: єдина бібліотека фізичних властивостей матеріалів, текстур і штрихувань; моделювання на основі об'ємних елементів; управління історією побудови моделі; ручне і автоматичне нанесення розмірів; динамічне внесення змін в режимі реального часу.

+

+

+

Проектування зборок: проектування "знизу вгору" і "зверху вниз", контекстне редагування, автоспряження,  режим для роботи з великими зборками; масиви компонентів, вирізи і отвори в контексті зборки; об'єднання і розділення деталей; контекстна заміна компонентів, реструктуризація зборок.

+

+

+

Проектування виробів з урахуванням специфіки виготовлення: листовий матеріал (побудова розгорток; моделювання "від деталі до розгортки" і "від розгортки до деталі"; вирізи для зняття напружень; настроювані таблиці згинів); прес-форми та штампи (аналіз ухилів; лінії і поверхні роз’єму; генерація матриці і пуансона, знаків, повзунів та ін.); зварні конструкції (проектування рамних або ферменних конструкцій за набором плоских або тривимірних ескізів; оброблення під зварювання, кінцеві заглушки, косинки та інші елементи).

+

+

+

Бібліотека проектування: конструктивні елементи, стандартні деталі (кріплення по ДЕСТ), стандартні вузли, елементи листових деталей тощо; майстер отворів (з цекуванням, зенкуванням, гладкі, різьбові).

+

+

+

Експрес-аналіз: масово-інерційні характеристики, імітація роботи механізмів, аналіз інтерференції; контактні взаємодії, гравітація, пружини, кулачки; MoldflowXpress: аналіз можливості проливання прес-форм; SolidWorks Simulation Xpress: визначення напружень, деформацій, розрахунок коефіцієнта запасу міцності.

+

+

+

Оформлення креслень за ЄСКД: створення креслярських видів на основі 3D моделі (розрізи, перерізи, місцеві види тощо); автоматичне нанесення розмірів, простановка баз, шорсткостей, допусків на розміри, відхилень форми; нанесення технічних вимог, створення таблиць, автоматичне заповнення основного напису.

+

+

+

Трансляція даних: транслятори IGES, VDAFS, STEP, Parasolid, ACIS, STL, VRML, DXF, DWG, Pro/ENGINEER, CADKEY, Unigraphics, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, MDT, IDF, PDF. 

+

+

+

API SDK - API Help, макроси, редактор VBA, підтримка Visual C++ та інших мов програмування.

+

+

+

DWGeditor - програмне забезпечення, призначене для виконання таких функцій, як відкриття, редагування, збереження, друк dwg файлів, створених з використанням будь-яких інших програмних комплексів. Система дозволяє як працювати з 3D-моделями у форматі dwg/dxf, так і виконувати конструкторсько-технологічні завдання, що не вимагають застосування 3D-моделювання. При цьому коректно зчитуються шрифти, технічні вимоги, розміри, параметри шорсткості, позначення базової поверхні тощо. При відкритті dwg файлів зберігаються такі параметри, як колір і товщина геометричних об'єктів, програма коректно переносить необхідні шари. Однією зі складових програмного забезпечення є виконання найпростіших геометричних побудов за допомогою альтернативно розташованих команд. Кожна мережева ліцензія SolidWorks включає три безкоштовні ліцензії DWGeditor. В результаті при мережевому ліцензуванні на додаток до робочих місць SolidWorks підприємство може використовувати в три рази більше ліцензій DWGeditor, кожна з яких може бути встановлена на тому ж самому або окремих робочих місцях фахівців різного профілю, в тому числі і на віддалених майданчиках.

+

+

+

eDrawings - створення інтерактивних моделей і креслень у форматах EXE, HTML і STL; перегляд і друк документів SolidWorks та інших САПР.

+

+

+

Toolbox - бібліотеки стандартних виробів (кріплення, підшипники, прокатний сортамент, кулачки, шківи, шестерні та ін. за стандартами ДЕСТ, ISO, ANSI, BSI, DIN, JIS, CISC, PEM®, SKF®, Torrington®, Truarc®, Unistrut®), автокріплення, проектувальні розрахунки балок і підшипників.

 

+

+

FeatureWorks - розпізнавання імпортованої геометрії.

 

+

+

Utilities - поелементне порівняння деталей.

 

+

+

Task Scheduler - планувальник завдань (груповий друк, імпорт/експорт файлів, запуск додатків та ін. згідно з розкладом).

 

+

+

PhotoWorks - створення фотореалістичних растрових зображень на основі 3D моделей з урахуванням текстур, освітлення тощо.

 

+

+

Animator - створення мультиплікації (анімацій) на основі 3D моделей.

 

+

+

3D Instant Website - створення інтерактивних 3D моделей для ІЕТК або публікації в Інтернет.

 

+

+

eDrawings Professional - перегляд та узгодження документів (червоний олівець, нанесення розмірів, динамічний переріз, автоматичне рознесення зборок, перегляд конфігурацій моделі, масово-інерційних характеристик, результатів експрес-аналізу COSMOSXpress, MoldflowXpress).

 

+

+

Routing - проектування трубопроводів і електроджгутів з використанням бібліотек стандартних елементів.

   

+

SolidWorks Simulation - розрахунок на міцність конструкцій в пружній зоні, постановка і вирішення контактних задач, розрахунок зборок; спадкування результатів розрахунків Simulation Xpress.

   

+

SolidWorks Simulation - вирішення завдань кінематики і динаміки.

   

+

 
 

eDrawings Professional

-  Спеціалізований модуль SolidWorks, який забезпечує колективну роботу з документами, створеними у різних САПР.

CAMWorks

-  Інтелектуальна система для створення керуючих програм з механічної обробки твердих тіл.

cncKad

-  Модуль для лазерного та плазмового різання листового металу.

QForm

-  Програма для фахівців ковальсько-штампувального виробництва.

LVMFlow

-  Основні переваги застосування методу CV в LVMFlow.

TechCard

-  Комплекс засобів автоматизації технологічної підготовки виробництва.

Search

-  Система ведення архіву технічної документації підприємства і управління даними про вироби.

CADMECH для SolidWorks

-  Система тривимірного проектування деталей та складальних одиниць.

ImProject

-  Система планування, координації та контролю робіт в рамках проектів.

CATALOG 2000

-  Система створення каталогів деталей і запасних частин, а також Інтернет-каталогів.

CADElectro

-  Система автоматизованого проектування електрообладнання.

LCAD

-  Програмний комплекс для автоматизації розробки технологічних планувань виробничих цехів і дільниць.

MoldWorks

-  Система проектування пресформ.

BlankNest

-  Ефективний засіб для оптимізації розкрою металевої стрічки.

BlankWorks

-  Модуль для розрахунку контурів заготовок.

Logopress

-  Модуль для проектування штампів послідовної дії, що виконують розділові і формотворчі операції листового штампування.

3DVia Composer

-  Базовий модуль, призначений для розробки інтерактивної технічної документації на основі конструкторських 3D-моделей.

AVS

-  Система для розробки в діалоговому і автоматичному режимах комплекту текстової конструкторської документації.

Mastercam for SolidWorks

-  Інтегроване CAM-рішення для пакета SolidWorks.

Elecworks for SolidWorks

-  Пакет автоматизованого проектування електротехнічних систем у середовищі SolidWorks.

SimpoeWorks

-  Інструмент моделювання лиття пластмас.   
Реєстрація


головна
продукти

мапа
сайту

контакти

У випадку використання матеріалів цієї сторінки посилання на commit.name обов'язкове, для інтернет-видань - гіперпосилання, відкрите для індексації пошуковими системами.
 
Copyright ©
Правова підтримка: Сивацький А.М.
Програмінг Comm IT
Дизайн PSVdesignOK
 
ООО "Комм ІТ"
+38 (056) 790-10-75
+38 (066) 437-38-95
+38 (097) 081-97-71
e-mail: reception@commit.name
Skype: kovalenko_comm_it

Агентство Промышленных Новостей