Головна

Про нас

Партнери

Завантажити

Прайс

Контакти

 Головна / Конструкторська підготовка виробництва / Програмне забезпечення
SolidWorks
 / TechCard


SolidWorks - світовий стандарт автоматизованого проектування

-  Потужний засіб проектування, ядро інтегрованого комплексу автоматизації підприємства, за допомогою якого здійснюється підтримка виробу на всіх етапах життєвого циклу.

SolidWorksSimulation (COSMOSWorks)

-  Потужний і простий у використанні програмний комплекс для проведення інженерних розрахунків.

SolidWorks Enterprise PDM

-  Рішення менеджменту даних про вироби для підприємств.

eDrawings Professional

-  Спеціалізований модуль SolidWorks, який забезпечує колективну роботу з документами, створеними у різних САПР.

CAMWorks

-  Інтелектуальна система для створення керуючих програм з механічної обробки твердих тіл.

cncKad

-  Модуль для лазерного та плазмового різання листового металу.

QForm

-  Програма для фахівців ковальсько-штампувального виробництва.

LVMFlow

-  Основні переваги застосування методу CV в LVMFlow.

TechCard

-  Комплекс засобів автоматизації технологічної підготовки виробництва.

версія для друку

TechCard – комплекс засобів автоматизації технологічної підготовки виробництва

Впровадження комплексу TechCard, розробленого НВП "ІНТЕРМЕХ", допоможе підняти на новий якісний рівень використання персональних комп'ютерів на підприємстві, прискорити цикл технологічної підготовки виробництва, звільнити технологів від рутинної роботи.

1. Призначення

TECHCARD – це програмно-методичний комплекс систем автоматизації проектування, що використовується при технологічній підготовці виробництва.

2. Стандартний комплект поставки

До складу системи TechCard входить базове програмне забезпечення для реалізації задач технологічного проектування та інформаційне забезпечення (база даних).

Окремі підсистеми, які входять до складу системи, можуть функціонувати як автономно, так і в комплексі:

 • Модуль проектування технологічних процесів – забезпечує можливість призначення цехових маршрутів, вибору і розрахунку заготовки, розрахунку трудомісткості;
 • SEARCH – система організації та ведення архіву конструкторської і технологічної документації, управління інформацією про вироби;
 • CADMECH-T – система автоматизованого проектування машинобудівних креслень, яка працює в середовищі AutoCAD і  призначена  для побудови та оформлення операційних ескізів або будь-яких графічних зображень, що виводяться в технологічний документ;
 • ROTATION – система проектування деталей типу "тіло обертання";
 • IMBASE – довідково-інформаційна база даних стандартних елементів і матеріалів;
 • Редактор бази знань TechCard – програма, яка призначена для налаштовування експертної системи і  містить формули та таблиці для проведення автоматичних розрахунків технологічних параметрів;
 • Модуль налаштовування бази даних TechCard;
 • Програма перегляду документів TechCard.

Для виконання вузьких технологічних завдань система може поставлятися у вигляді окремих автоматизованих робочих місць:

 • АРМ цехових маршрутів;
 • АРМ матеріального нормування;
 • АРМ трудового нормування;
 • АРМ перекладу технологічних процесів.

До складу кожного АРМу входить система SEARCH-Т.

3. Функції

Комплекс забезпечує реалізацію основних завдань:

 • перегляд конструкторського архіву за складом виробів, ведення та супровід архіву документів (креслень, специфікацій, техпроцесів, текстових документів та ін.), організація різних вибірок, складання звітів;
 • створення будь-яких нових і редагування наявних в базі даних форм бланків технологічної документації;
 • оперативні налаштовування виду і складу комплекту технологічних документів на різні типи виробництв (одиничне, серійне, масове тощо);
 • створення цехових маршрутів на виріб і варіантів цехових маршрутів залежно від використання виробу в складі інших виробів, призначення термінів дії та ознак розробки/анулювання маршрутів;
 • проектування технологічного процесу обробки деталі для різних видів виробництв (механообробка, гальваніка, термообробка, зварювання, консервація, фарбування, лиття, збірка, холодне штампування) в діалоговому режимі;
 • можливість наскрізного проектування технологічних процесів, коли відповідальний за проектування ТП призначає виконавців, які одночасно виконують розробку окремих операцій одного і того ж технологічного процесу;
 • надання гнучкої підсистеми розрахунків: розрахунки виконуються за налаштованими сценаріями із залученням вбудованої експертної системи, яка використовує базу знань (база даних, технологічні таблиці і формули); мова представлення знань у базі знань – правила “якщо-то”;
 • автоматичний підбір обладнання та оснастки до операцій і переходів із залученням засобів експертної системи;
 • проектування технологічного процесу обробки деталі:
  - на основі ТП-аналога;
  - з використанням бібліотеки типових фрагментів (фрагмент являє собою набір операцій, переходів і використовуваної оснастки);
  - з використанням типових ТП;
 • формування і прийняття автоматизованих проектних рішень на різних етапах проектування ТП, у тому числі, використання інформації безпосередньо з креслення деталі в якості вихідних даних для проектування;
 • автоматизована побудова і редагування операційних ескізів із забезпеченням передачі параметрів технологічного процесу в графічну систему та отриманням у складі одного бланка (операційної карти) тексту і графічного зображення;
 • перегляд комплекту документів з можливістю внесення зауважень, управління оформленням і виведенням комплекту на друк, можливість отримання документів в Microsoft Excel;
 • ілюстрування графічними зображеннями класифікаторів, довідників, сценаріїв, анкет оснастки та паспортів обладнання;
 • переклад отриманих комплектів документів на інші мови (якщо підприємство працює з іноземними замовниками); для перекладу використовується АРМ перекладача з вбудованим словником, який поповнюється користувачем;
 • перегляд технологічних процесів за допомогою утиліти, яка не вимагає наявності ліцензії TechCard;
 • ведення списку користувачів, які можуть працювати з системою (вхід за паролем), підтримка безпеки шляхом призначення користувачам прав доступу на виконання певних дій;
 • забезпечення взаємозв'язку з системою ведення архіву конструкторської документації Search (розробка НВП “ІНТЕРМЕХ”) для організації та ведення архіву технологічних документів, а також з системою розробки конструкторської документації CADMECH (розробка НВП “ІНТЕРМЕХ”) для проектування та оформлення операційних ескізів і карт наладок; система CADMECH надає найбільш повні можливості для створення ескізів, операційні ескізи також можуть бути створені в будь-якій графічній системі і передані в TechCard у вигляді зображень;
 • забезпечення взаємозв'язку з системою SolidWorks для оформлення операційних ескізів;
 • надання OLE-інтерфейсу для експорту даних в зовнішні системи, наприклад, в АСУП; інтерфейс надається OLE-сервером, який не вимагає ліцензії TechCard і може бути встановлений на будь-яку кількість машин;
 • отримання вибірок виробів і техпроцесів за різними критеріям з метою подальшого створення на їхній основі відомостей; в якості критеріїв можуть виступати атрибути виробу, цехового маршруту або параметри техпроцесу (обладнання, оснастка, матеріали тощо);
 • отримання практично будь-яких відомостей та зведених відомостей за матеріалами, операціями, переходами, обладнанням, оснасткою, цеховими маршрутами, технологічними документами.

IMBASE

Інформаційне забезпечення системи включає базу даних технологічного призначення:

 • нормативи часу на основні та допоміжні види робіт;
 • ілюстрований класифікатор і паспортні дані обладнання, а також його розміщення по цехах і ділянках; темплети можуть бути використані САПР технологічних планувань LCAD;
 • ілюстрований класифікатор і анкети технологічної оснастки (пристроїв, різального, допоміжного, вимірювального інструменту);
 • застосовувані основні і допоміжні матеріали;
 • види заготовок та їх вживаність за сортаментом;
 • класифікатор технологічних операцій з вибором будь-яких параметрів;
 • типові переходи та сценарії переходів;
 • довідкові дані для заповнення параметрів операційної технології;
 • нормативно-довідкова інформація, представлена у вигляді технологічних таблиць і формул, для автоматизованого розрахунку режимів обробки і визначення норм часу на переходи і операції (в процесі проектування з залученням вбудованої експертної системи);
 • бібліотека типових технологічних процесів на різні види виробництв.

Система дозволяє створити єдине інтегроване програмне та інформаційне середовище для різних видів виробництв.

Передбачена наявність в базі даних єдиних каталогів матеріалів, операцій, обладнання та його розміщення, а також різних каталогів переходів, оснастки, типових технологічних процесів і довідників.

4. Рекомендована інтеграція

Система TechCard виконана в архітектурі клієнт-сервер і працює з СУБД InterBase, Oracle і MS SQL. На невеликих підприємствах доцільно використовувати систему з СУБД Interbase, для великих підприємств рекомендується використання TechCard з СУБД Oracle.

TechCard дозволяє передавати інформацію для обробки в системах управління виробництвом (SAP/R3, MAX, BAAN та ін.).

5. Системні вимоги

Мінімальна конфігурація для локальної установки Techcard:

 • 512 МБ ОЗП;
 • 500 МБ на жорсткому диску;
 • операційна система Microsoft Windows 2000/ XPi32/VISTAi32.

Необхідна наявність встановленого програмного забезпечення: Interbase v6.0 або Oracle 8.1.7, 9.0, 9.2, 10 або MS SQL Server 2000, 2005.

Вимоги до файл-сервера визначаються вимогами до сервера СУБД і кількістю користувачів.

 

 
 

Search

-  Система ведення архіву технічної документації підприємства і управління даними про вироби.

CADMECH для SolidWorks

-  Система тривимірного проектування деталей та складальних одиниць.

ImProject

-  Система планування, координації та контролю робіт в рамках проектів.

CATALOG 2000

-  Система створення каталогів деталей і запасних частин, а також Інтернет-каталогів.

CADElectro

-  Система автоматизованого проектування електрообладнання.

LCAD

-  Програмний комплекс для автоматизації розробки технологічних планувань виробничих цехів і дільниць.

MoldWorks

-  Система проектування пресформ.

BlankNest

-  Ефективний засіб для оптимізації розкрою металевої стрічки.

BlankWorks

-  Модуль для розрахунку контурів заготовок.

Logopress

-  Модуль для проектування штампів послідовної дії, що виконують розділові і формотворчі операції листового штампування.

3DVia Composer

-  Базовий модуль, призначений для розробки інтерактивної технічної документації на основі конструкторських 3D-моделей.

AVS

-  Система для розробки в діалоговому і автоматичному режимах комплекту текстової конструкторської документації.

Mastercam for SolidWorks

-  Інтегроване CAM-рішення для пакета SolidWorks.

Elecworks for SolidWorks

-  Пакет автоматизованого проектування електротехнічних систем у середовищі SolidWorks.

SimpoeWorks

-  Інструмент моделювання лиття пластмас.   
Реєстрація


головна
продукти

мапа
сайту

контакти

У випадку використання матеріалів цієї сторінки посилання на commit.name обов'язкове, для інтернет-видань - гіперпосилання, відкрите для індексації пошуковими системами.
 
Copyright ©
Правова підтримка: Сивацький А.М.
Програмінг Comm IT
Дизайн PSVdesignOK
 
ООО "Комм ІТ"
+38 (056) 790-10-75
+38 (066) 437-38-95
+38 (097) 081-97-71
e-mail: reception@commit.name
Skype: kovalenko_comm_it

Агентство Промышленных Новостей