Головна

Про нас

Партнери

Завантажити

Прайс

Контакти

 Головна / Конструкторська підготовка виробництва / Програмне забезпечення
SolidWorks
 / ImProject


SolidWorks - світовий стандарт автоматизованого проектування

-  Потужний засіб проектування, ядро інтегрованого комплексу автоматизації підприємства, за допомогою якого здійснюється підтримка виробу на всіх етапах життєвого циклу.

SolidWorksSimulation (COSMOSWorks)

-  Потужний і простий у використанні програмний комплекс для проведення інженерних розрахунків.

SolidWorks Enterprise PDM

-  Рішення менеджменту даних про вироби для підприємств.

eDrawings Professional

-  Спеціалізований модуль SolidWorks, який забезпечує колективну роботу з документами, створеними у різних САПР.

CAMWorks

-  Інтелектуальна система для створення керуючих програм з механічної обробки твердих тіл.

cncKad

-  Модуль для лазерного та плазмового різання листового металу.

QForm

-  Програма для фахівців ковальсько-штампувального виробництва.

LVMFlow

-  Основні переваги застосування методу CV в LVMFlow.

TechCard

-  Комплекс засобів автоматизації технологічної підготовки виробництва.

Search

-  Система ведення архіву технічної документації підприємства і управління даними про вироби.

CADMECH для SolidWorks

-  Система тривимірного проектування деталей та складальних одиниць.

ImProject

-  Система планування, координації та контролю робіт в рамках проектів.

версія для друку

ImProject - система планування, координації та контролю робіт в рамках проектів

1. Призначення

Система планування ImProject призначена для планування колективної роботи, автоматичного контролю процесу роботи та управління рухом документації в ході виконання проекту. ImProject дозволяє користувачеві легко працювати як з простими, так і складними проектами, які містять підпроекти, велику кількість задач, складні взаємозв'язки між ними. Вся інформація про завдання, проекти тощо зберігається в базі даних (Oracle, Interbase або MS SQL Server).

2. Стандартний комплект поставки

В стандартний комплект поставки входить система управління проектами ImProject.

3. Функції

Редактор проектів ImProject дозволяє:

  • Визначати терміни виконання задач, враховувати взаємозв'язки між ними, виключати всі можливі конфлікти ще на етапі планування.
  • Будувати проекти зі складною структурою, які містять підпроекти і різні види взаємозв'язків між задачами. Допускається належність однієї і тієї ж задачі багатьом проектам (міжпроектна взаємодія).
  • Будувати діаграму проекту (графік Гантта), який наочно показує структуру проекту, плановані терміни виконання, взаємозв'язки між завданнями, відставання від початкового плану та багато іншого.
  • Знаходити задачі, що входять в критичний проектний шлях і мають особливе значення для успішної реалізації проекту.
  • Аналізувати різноманітні ризики та знаходити можливі конфлікти між задачами.
  • Призначати виконавців, вихідні документи, критерії завершення як окремих завдань, так і цілих проектів.
  • Вести автоматичний облік виконання робіт, випередження або відставання від графіка.
  • Автоматично використовувати результати виконання одних робіт як вихідні дані для інших.

Автоматизація процесу управління проектом

Процес створення, редагування і управління проектом простий, легко зрозумілий і зручний. Багато функцій, наприклад, зміна проекту при внесенні змін у завдання, вхідні в нього, відстеження конфліктів між завданнями, здійснюється автоматично. Після запуску проекту система бере на себе контроль виконання завдань, автоматично розсилає завдання і посилання на необхідні документи Search, періодично опитує користувачів про прогрес виконання завдань, використовує документи-результати виконання одних завдань для виконання інших, контролює настання таких подій, як завершення завдання (створення необхідних документів, збір ними усіх необхідних підписів).

Підтримка групової роботи над проектом

Система дозволяє обмежити права доступу користувачів до різних наборів проектів. Підтримуються різні права доступу до наборів проектів: перегляд, зміна, видалення проектів та ін. Крім того, система веде журнал доступу до проектів, в якому реєструється вся історія операцій користувачів з проектами.

ImProject також дозволяє динамічно керувати проектом, наприклад, вносити зміни і доповнення в проект після його початку. Ієрархічна структура спрощує управління великими проектами: завдання, виконавцем якого призначений керівник відділу, може бути перетворене на невеликий проект, задачі якого будуть виконувати його підлеглі.

4. Рекомендована інтеграція

ImProject можливо використовувати тільки в комплексі з Search, оскільки ImProject є модулем розширення, а не самостійним програмним продуктом.

Інтеграція з системою Search

Основною рушійною силою системи планування ImProject є система ведення архіву технічної документації Search. ImProject використовує поштову систему Search для розсилки повідомлень (наприклад, розсилки завдань виконавцям), збору інформації про перебіг виконання задач. Вихідними даними або результатами виконання завдань можуть бути документи. Наприклад, комплект КД на виріб, який буде отриманий в результаті конструкторського проектування, ще на стадії планування проекту може бути призначений в якості вихідних даних для технологічної підготовки виробництва. Передбачена можливість налаштовування збору підписів на документи-результати виконання завдання (список необхідних підписів задається на етапі створення проекту), в такому випадку задача вважається завершеною тільки після збору всіх необхідних підписів.

5. Системні вимоги

Мінімальна конфігурація для локальної установки ImProject: вимоги до конфігурації визначаються програмою Search.

Необхідна наявність встановленого програмного забезпечення: Search, Interbase v6.0 або Oracle 8.1.6, 8.1.7, 9.0 або MS SQL Server 2000.

Вимоги до файл-сервера визначаються вимогами до сервера СУБД і кількістю користувачів.

 

 
 

CATALOG 2000

-  Система створення каталогів деталей і запасних частин, а також Інтернет-каталогів.

CADElectro

-  Система автоматизованого проектування електрообладнання.

LCAD

-  Програмний комплекс для автоматизації розробки технологічних планувань виробничих цехів і дільниць.

MoldWorks

-  Система проектування пресформ.

BlankNest

-  Ефективний засіб для оптимізації розкрою металевої стрічки.

BlankWorks

-  Модуль для розрахунку контурів заготовок.

Logopress

-  Модуль для проектування штампів послідовної дії, що виконують розділові і формотворчі операції листового штампування.

3DVia Composer

-  Базовий модуль, призначений для розробки інтерактивної технічної документації на основі конструкторських 3D-моделей.

AVS

-  Система для розробки в діалоговому і автоматичному режимах комплекту текстової конструкторської документації.

Mastercam for SolidWorks

-  Інтегроване CAM-рішення для пакета SolidWorks.

Elecworks for SolidWorks

-  Пакет автоматизованого проектування електротехнічних систем у середовищі SolidWorks.

SimpoeWorks

-  Інструмент моделювання лиття пластмас.   
Реєстрація


головна
продукти

мапа
сайту

контакти

У випадку використання матеріалів цієї сторінки посилання на commit.name обов'язкове, для інтернет-видань - гіперпосилання, відкрите для індексації пошуковими системами.
 
Copyright ©
Правова підтримка: Сивацький А.М.
Програмінг Comm IT
Дизайн PSVdesignOK
 
ООО "Комм ІТ"
+38 (056) 790-10-75
+38 (066) 437-38-95
+38 (097) 081-97-71
e-mail: reception@commit.name
Skype: kovalenko_comm_it

Агентство Промышленных Новостей