Головна

Про нас

Партнери

Завантажити

Прайс

Контакти

 Головна / Система управління ремонтами / Загальна характеристика комплекса TRIM / Загальні відомості про TRIM


Загальні відомості про TRIM

-  Програмний комплекс TRIM – це корпоративна інформаційна система управління підприємством.

Переваги TRIM

-  Програмний продукт TRIM допомагає вирішувати управлінські завдання, які постають на підприємствах.

Поточна версія TRIM

-  Нові можливості системи TRIM-3.9.3.

версія для друку

Програмний продукт TRIM. Загальний опис

Програмний комплекс TRIM (англ.: Targets Related Infrastructure Management) розроблений у ТОВ «НВП« СпецТек»(м. Санкт-Петербург).

Пакет TRIM надає засоби для створення корпоративної інформаційної системи управління життєвим циклом фізичних активів підприємства. Вихідні дані для роботи системи – цілі і цільові показники ефективності використання цих активів.

Фізичні активи – це основне технологічне і допоміжне обладнання, машини, об’єкти інфраструктури (транспорт, будівлі, споруди, передавальні пристрої, системи зв’язку), матеріальні запаси, контрольно-вимірювальні прилади й інші об’єкти, що мають потенційну або дійсну цінність для організації.

Життєвий цикл фізичних активів включає їх виробництво (будівництво); постачання (закупівлю); експлуатацію, обслуговування і ремонт; реконструкцію (оновлення), списання та утилізацію.

Сфера застосування рішень на основі TRIM не обмежується певною галуззю економіки. Вони використовуються у державних установах, на підприємствах сфери послуг, житлово-комунального господарства, обробної і видобувної промисловості, на транспорті, у сільському господарстві та ін.

Комплекс TRIM і рішення на його основі відносяться до декількох класів програмних систем:

  • EAM (Enterprise Asset Management, управління активами підприємства). Основні функції системи: управляє процесами життєвого циклу фізичних активів; підтримує формування рішень для виконання стратегічних завдань підприємства (підвищення фондовіддачі, ефективності персоналу і надійності активів, оптимізація витрат на ТОіР, зниження ризиків володіння активами тощо).
  • MRO (Maintenance, Repair and Overhaul, технічне обслуговування, ремонт і модернізація). Основні функції системи: забезпечує сервісне обслуговування транспортних засобів, спеціальної, військової й іншої складної техніки з урахуванням залучення виробника (постачальника) і сервісних організацій; управляє термінами служби і списанням; управляє відмовами; допомагає оптимізувати структуру і чисельність парку транспортних засобів; підтримує територіально розподілену інфраструктуру ТОіР та ін.
  • CMMS (Computerized Maintenance Management System, комп’ютеризована система управління технічним обслуговуванням). Основні функції системи: підтримує технічну готовність обладнання; виконує облік робіт, витрат, запчастин; підтримує процес ТОіР у ремонтно-експлуатаційній службі підприємства (облік обладнання, планування робіт, замовлення запчастин, формування звітів про роботи та ін.).
  • BPMS (Business Process Management System, система управління бізнес-процесами). Основні функції системи: реалізує процесну модель управління підприємством; дозволяє організувати замкнений цикл управління процесами (опис, документування, вимірювання показників, аналіз ефективності, поліпшення).
  • E-procurement (електронні закупівлі). Основні функції системи: управляє торгово-закупівельним процесом на основі технологій електронного торговельного майданчика B2B (бізнес-бізнес) або B2G (бізнес-уряд); оптимізує витрати на закупівлі; забезпечує прозорість постачання; знижує час на трансакції; реалізує конкурентні процедури для проведення закупівель.

Програмний комплекс TRIM дозволяє інтегрувати в єдину систему компоненти управління активами:

  • систему корпоративних цілей в області витрат, надійності обладнання, продуктивності, безпеки, екології, якості;
  • систему показників і допустимих рівнів ризиків, розроблених на основі цілей;
  • інструментарій аналізу видів, наслідків та критичності відмов, оцінки витрат на їхнє попередження, вибору оптимальної стратегії обслуговування;
  • моделі об’єктів основних фондів, що дозволяють оцінювати їхній технічний стан на основі результатів вимірювання, розраховувати характеристики надійності та їхній вплив на встановлені показники і цілі;
  • інструменти автоматизації операцій планування, обліку і аналізу даних: склад устаткування, напрацювання, технічний і експлуатаційний стан кожної одиниці, дефекти і відмови, планування робіт і постачання, історія замін, ремонтів і переміщень, запаси і витрати запчастин, трудомісткість та ін.
 
 

Мобільний TRIM

-  Користувачі можуть працювати у системі з кишенькових персональних комп’ютерів, смартфонів, мобільних терміналів збору даних й інших пристроїв. Установлюти на пристрої TRIM для цього не потрібно.

Архітектура TRIM і систем на його основі

-  Програмний комплекс TRIM є мережевою системою, яка побудована за технологією "клієнт-сервер" на основі розподіленої бази даних.

Системні вимоги

-  Програмно-апаратні засоби, необхідні для стабільної роботи системи TRIM, повинні відповідати сукупності вимог.

Інтеграція TRIM із зовнішніми системами

-  Програмний комплекс TRIM може взаємодіяти із зовнішніми інформаційними системами, які не входять до його складу, шляхом обміну даними (експорт-імпорт даних).

Ліцензування TRIM

-  Розглядаються види ліцензій TRIM, особливості придбання системи й її подальшої підтримки.

Системні модулі TRIM

-  Платформа TRIM складається з системних (базових) модулів, які забезпечують працездатність мережі користувачів TRIM, управляють правами доступу і профілями користувачів, здійснюють синхронізацію баз даних, а також виконують інші функції.

Прикладні модулі TRIM

-  Прикладні модулі TRIM використовуються для вирішення практичних завдань, які виникають у процесі управління підприємством.

Модуль "TRIM-Каталог"

-  головний засіб роботи з базою даних TRIM на етапі її підготовки і створення.

Модуль "TRIM-Техобслуговування"

-  призначений для організації планового та позапланового техобслуговування і ремонту (ТОіР)

Модуль "TRIM-Оцінювання стану"

-  призначений для оптимізації програм обслуговування і ремонту на основі використання різних моделей оцінки технічного стану обладнання.

Модуль "TRIM-Диспетчерський журнал"

-  призначений для полегшення введення технологічних параметрів обладнання.

Модуль "TRIM-Документообіг"

-  призначений для керування документами в TRIM.

Модуль "TRIM-Постачання"

-  призначений для організації постачання матеріалів і запчастин, необхідних для техобслуговування і ремонту, а також організації збуту

Модуль "TRIM-Склад"

-  призначений для організації складського обліку у мережі складів: забезпечує контроль руху товарів по складу, резервування товарів на складі, а також управління системою розподілених складів

Модуль "TRIM-Бюджет"

-  призначений для контролю фінансових потоків, пов'язаних з процесами техобслуговування і ремонту, а також зі складськими операціями

Модуль "TRIM-Персонал"

-  призначений для ведення списку працівників підприємства із зазначенням повної інформації про них та про їхню діяльність на підприємстві

Модуль "TRIM-Управління якістю"

-  дозволяє збирати, систематизувати й аналізувати дані про результативність процесів підприємства

Модулі "TRIM-Моніторинг будівництва" і "TRIM-Облік житла"

-  призначені для автоматизації процесів, пов'язаних з проектуванням, зведенням і вводом в експлуатацію об'єктів капітального і житлового будівництва

Модуль "TRIM-Управління відмовами"

-  призначений для інформаційної підтримки RCM-процесу: дозволяє вибрати для кожного можливого виду відмови обладнання ефективний метод управління і програму робіт   
Реєстрація


головна
продукти

мапа
сайту

контакти

У випадку використання матеріалів цієї сторінки посилання на commit.name обов'язкове, для інтернет-видань - гіперпосилання, відкрите для індексації пошуковими системами.
 
Copyright ©
Правова підтримка: Сивацький А.М.
Програмінг Comm IT
Дизайн PSVdesignOK
 
ООО "Комм ІТ"
+38 (056) 790-10-75
+38 (066) 437-38-95
+38 (097) 081-97-71
e-mail: reception@commit.name
Skype: kovalenko_comm_it

Агентство Промышленных Новостей