Головна

Про нас

Партнери

Завантажити

Прайс

Контакти

 Головна / Система управління ремонтами / Загальна характеристика комплекса TRIM / Модуль "TRIM-Оцінювання стану"


Загальні відомості про TRIM

-  Програмний комплекс TRIM – це корпоративна інформаційна система управління підприємством.

Переваги TRIM

-  Програмний продукт TRIM допомагає вирішувати управлінські завдання, які постають на підприємствах.

Поточна версія TRIM

-  Нові можливості системи TRIM-3.9.3.

Мобільний TRIM

-  Користувачі можуть працювати у системі з кишенькових персональних комп’ютерів, смартфонів, мобільних терміналів збору даних й інших пристроїв. Установлюти на пристрої TRIM для цього не потрібно.

Архітектура TRIM і систем на його основі

-  Програмний комплекс TRIM є мережевою системою, яка побудована за технологією "клієнт-сервер" на основі розподіленої бази даних.

Системні вимоги

-  Програмно-апаратні засоби, необхідні для стабільної роботи системи TRIM, повинні відповідати сукупності вимог.

Інтеграція TRIM із зовнішніми системами

-  Програмний комплекс TRIM може взаємодіяти із зовнішніми інформаційними системами, які не входять до його складу, шляхом обміну даними (експорт-імпорт даних).

Ліцензування TRIM

-  Розглядаються види ліцензій TRIM, особливості придбання системи й її подальшої підтримки.

Системні модулі TRIM

-  Платформа TRIM складається з системних (базових) модулів, які забезпечують працездатність мережі користувачів TRIM, управляють правами доступу і профілями користувачів, здійснюють синхронізацію баз даних, а також виконують інші функції.

Прикладні модулі TRIM

-  Прикладні модулі TRIM використовуються для вирішення практичних завдань, які виникають у процесі управління підприємством.

Модуль "TRIM-Каталог"

-  головний засіб роботи з базою даних TRIM на етапі її підготовки і створення.

Модуль "TRIM-Техобслуговування"

-  призначений для організації планового та позапланового техобслуговування і ремонту (ТОіР)

Модуль "TRIM-Оцінювання стану"

-  призначений для оптимізації програм обслуговування і ремонту на основі використання різних моделей оцінки технічного стану обладнання.

Модуль "TRIM-Диспетчерський журнал"

-  призначений для полегшення введення технологічних параметрів обладнання.

Модуль "TRIM-Документообіг"

-  призначений для керування документами в TRIM.

версія для друку

Модуль "TRIM-Оцінювання стану"

Модуль "TRIM-Оцінювання стану" дозволяє створювати, редагувати, зберігати і використовувати моделі оцінювання технічного стану обладнання з метою оптимізації програм обслуговування і ремонту.

Модуль підтримує реалізацію в інформаційній системі стратегій "Обслуговування, орієнтоване на надійність" (Reliability Centered Maintenance, RCM), "Обслуговування з урахуванням факторів ризику" (Risk Based Maintenance, RBM), а також попереджувального обслуговування за станом (Condition-Based Maintenance, CBM).

Модель оцінювання технічного стану обладнання

Модель оцінювання технічного стану необхідна, коли відсутні достатні, повні й достовірні статистичні дані щодо відмов, на основі яких можливо прогнозувати стан обладнання та попереджувати відмови за допомогою превентивного обслуговування. Такі моделі також необхідні при експлуатації складних об'єктів і систем, коли відсутня можливість визначення інтенсивності окремих видів відмов.

Модель оцінювання стану обладнання – це сукупність характеристик, показників, індексів стану і алгоритмів розрахунку, пов'язаних із заданим переліком видів обладнання.

Характеристика - це безрозмірна величина, яка характеризує стан обладнання за яким-небудь критерієм.

Показник - це безрозмірна величина, яка характеризує стан обладнання за групою критеріїв. Критерії можуть ґрунтуватися на наборі характеристик або інших показників. Показник стає індексом стану, якщо користувач з відповідними правами вибрав його в якості такого індексу. Показники залежать від характеристик, але на відміну від них можуть бути пов'язані між собою і залежати один від одного.

Моделі оцінювання можуть бути активними і пасивними. У кожний момент часу для даного виду обладнання активною є лише одна модель. Якщо модель активна, то на її основі виконуються розрахунки характеристик, показників та індексів стану. Якщо модель не активна, то розрахунки на її основі не виконуються, але у ній зберігається інформація про методику розрахунку, яка використовувалася у минулому або буде використана у майбутньому.

Проектування моделей

Користувач з відповідними правами має можливість створювати, редагувати і видаляти характеристики, показники, індекси стану та моделі стану у модулі "TRIM-Оцінювання стану".

Зокрема, при створенні і редагуванні характеристики користувач:

  • задає її найменування, спосіб розрахунку, нормувальні коефіцієнти, регламент та інтервал розрахунку;
  • прив'язує характеристику до виду обладнання, до моделі станів, до вихідних даних для розрахунку;
  • прив'язує до характеристики лічильники напрацювання, технологічні параметри, параметри одиниць обладнання або параметри типу обладнання.

При створенні показників користувач прив'язує до них характеристики або інші показники, визначає спосіб розрахунку, вибирає показник в якості індексу стану, прив'язує показник до вихідних даних та ін.

При створенні індексу стану користувач вказує діапазон його шкали, прив'язує дії залежно від значення індексу (нічого не робити, оповістити, зареєструвати відмову або невідповідність, запланувати роботу). Створюються списки запланованих робіт із зазначенням періоду планування та ін.

При формуванні моделі користувачам доступні функції перевірки її цілісності, активації моделі, властивості виду обладнання, до якого прив'язана модель, властивості характеристик і показників, які входять до її складу, та інші.

Розрахунок

Значення характеристик, показників та індексів стану можуть розраховуватися:

  • за командою користувача;
  • через заданий інтервал;
  • безперервно, при зміні значення складових параметрів/лічильників.

Значення характеристики, якщо вона входить до активної моделі стану, перераховується при виклику користувачем функції розрахунку індексу стану або через заданий інтервал, якщо змінилося значення хоча б одного з прив'язаних до характеристики об'єктів, відбулося переміщення обладнання або установлення нового устаткування, що позначилося на зв'язках даної характеристики, тощо. Історія зміни характеристики зберігається у відповідній таблиці.

Значення показника, якщо він входить до активної моделі стану, перераховується при виклику користувачем функції розрахунку індексу стану або через заданий інтервал, якщо змінилося значення хоча б одного з прив'язаних до показника об'єктів, відсутнє актуальне значення показника або актуальне значення є нижчим за поріг спроможності.

Для зберігання всіх отриманих значень показників, обчислених для конкретних одиниць обладнання, використовуються таблиці історії значень показників.

Планування і аналіз

Планування робіт і реєстрація відмов здійснюється за результатами розрахунку індексів стану. Автоматично формується список видів відмов і робіт, при цьому користувач може зареєструвати всі або частину відмов і запланувати всі або частину робіт зі списку. Перед реєстрацією виду відмови і плануванням роботи здійснюється автоматична перевірка наявності цієї роботи у плані-графіку, а також наявність даної відмови серед зареєстрованих.

На основі розрахованих значень здійснюється аналіз стану обладнання, перерозподіл обладнання у ранжованому списку за важливістю (інтегральний показник критичності та стану обладнання), перерозподіл за програмами обслуговування і ремонту (контроль і оцінювання стану, попереджувальне обслуговування, капітальний ремонт, заміна).

 


 
 

Модуль "TRIM-Постачання"

-  призначений для організації постачання матеріалів і запчастин, необхідних для техобслуговування і ремонту, а також організації збуту

Модуль "TRIM-Склад"

-  призначений для організації складського обліку у мережі складів: забезпечує контроль руху товарів по складу, резервування товарів на складі, а також управління системою розподілених складів

Модуль "TRIM-Бюджет"

-  призначений для контролю фінансових потоків, пов'язаних з процесами техобслуговування і ремонту, а також зі складськими операціями

Модуль "TRIM-Персонал"

-  призначений для ведення списку працівників підприємства із зазначенням повної інформації про них та про їхню діяльність на підприємстві

Модуль "TRIM-Управління якістю"

-  дозволяє збирати, систематизувати й аналізувати дані про результативність процесів підприємства

Модулі "TRIM-Моніторинг будівництва" і "TRIM-Облік житла"

-  призначені для автоматизації процесів, пов'язаних з проектуванням, зведенням і вводом в експлуатацію об'єктів капітального і житлового будівництва

Модуль "TRIM-Управління відмовами"

-  призначений для інформаційної підтримки RCM-процесу: дозволяє вибрати для кожного можливого виду відмови обладнання ефективний метод управління і програму робіт   
Реєстрація


головна
продукти

мапа
сайту

контакти

У випадку використання матеріалів цієї сторінки посилання на commit.name обов'язкове, для інтернет-видань - гіперпосилання, відкрите для індексації пошуковими системами.
 
Copyright ©
Правова підтримка: Сивацький А.М.
Програмінг Comm IT
Дизайн PSVdesignOK
 
ООО "Комм ІТ"
+38 (056) 790-10-75
+38 (066) 437-38-95
+38 (097) 081-97-71
e-mail: reception@commit.name
Skype: kovalenko_comm_it

Агентство Промышленных Новостей