Головна

Про нас

Партнери

Завантажити

Прайс

Контакти

 Головна / Система управління ремонтами / Загальна характеристика комплекса TRIM / Інтеграція TRIM із зовнішніми системами


Загальні відомості про TRIM

-  Програмний комплекс TRIM – це корпоративна інформаційна система управління підприємством.

Переваги TRIM

-  Програмний продукт TRIM допомагає вирішувати управлінські завдання, які постають на підприємствах.

Поточна версія TRIM

-  Нові можливості системи TRIM-3.9.3.

Мобільний TRIM

-  Користувачі можуть працювати у системі з кишенькових персональних комп’ютерів, смартфонів, мобільних терміналів збору даних й інших пристроїв. Установлюти на пристрої TRIM для цього не потрібно.

Архітектура TRIM і систем на його основі

-  Програмний комплекс TRIM є мережевою системою, яка побудована за технологією "клієнт-сервер" на основі розподіленої бази даних.

Системні вимоги

-  Програмно-апаратні засоби, необхідні для стабільної роботи системи TRIM, повинні відповідати сукупності вимог.

Інтеграція TRIM із зовнішніми системами

-  Програмний комплекс TRIM може взаємодіяти із зовнішніми інформаційними системами, які не входять до його складу, шляхом обміну даними (експорт-імпорт даних).

Ліцензування TRIM

-  Розглядаються види ліцензій TRIM, особливості придбання системи й її подальшої підтримки.

Системні модулі TRIM

-  Платформа TRIM складається з системних (базових) модулів, які забезпечують працездатність мережі користувачів TRIM, управляють правами доступу і профілями користувачів, здійснюють синхронізацію баз даних, а також виконують інші функції.

версія для друку

Взаємодія комплексу TRIM з зовнішніми інформаційними системами

Інтеграція комплексу TRIM з зовнішніми системами надає замовнику ряд переваг:

 • запобігає дублюванню даних;
 • запобігає подвійному введенню даних до різних систем, зокрема перенесенню вручну з однієї системи до іншої;
 • знижує трудомісткість роботи користувача з системою і зменшує витрати часу;
 • знижує ймовірність виникнення помилок під час підготовки даних;
 • забезпечує повноту даних для аналізу.

Схеми обміну даними

 • епізодично за командою користувача;
 • періодично за визначеним розкладом;
 • за запитом однієї з систем.

Схема обміну даними для підприємства вибирається індивідуально з урахуванням особливостей вирішуваних завдань і виконуваних операцій, характеру даних і вимог кожної з систем, між якими необхідно організувати обмін даними.

Механізми обміну даними

 1. Зберігання даних зовнішньої системи у базі даних (БД) інформаційної системи TRIM за допомогою модуля TRIM-Документообіг в одному з форматів Microsoft Office (*.doc, *.xls, *.rtf та ін.). Експорт й імпорт даних зовнішньої системи в один з модулів MS Office з можливістю повної інтеграції даних з модулем TRIM-Документообіг. Зовнішня система повинна підтримувати зберігання даних у форматі MS Office.
 2. Зберігання даних зовнішньої системи у БД інформаційної системи TRIM за допомогою модуля TRIM-Документообіг. Експорт даних за допомогою стандартного інтерфейсу командного рядка операційної системи. Імпорт даних через проміжний файл у модуль TRIM-Документообіг. Зовнішня система повинна підтримувати інтерфейс командного рядка.
 3. Зберігання даних зовнішньої системи у БД інформаційної системи TRIM в одному з графічних форматів (*.bmp; *.jpg; *.gif; *.tiff; *.pcx; *.dwg й ін.) з можливістю відображення даних у модулях TRIM. Експорт та імпорт даних через проміжні файли. Зовнішня система повинна підтримувати зберігання даних у графічному форматі.
 4. Експорт даних з інформаційної системи TRIM у зовнішню систему з використанням стандартних текстових форматів обміну даними (CSV, XML) через проміжний файл штатними засобами програмного забезпечення TRIM. Формат і склад експортованих даних налаштовує користувач системи.
 5. Експорт даних з інформаційної системи TRIM в зовнішню систему за допомогою генератора звітів Crystal Reports. Зовнішня система повинна підтримувати отримання даних в одному з форматів Crystal Reports.
 6. Імпорт даних з зовнішньої системи в одному із стандартних текстових форматів обміну даними (CSV, XML) через проміжний файл за допомогою штатних засобів програмного пакета TRIM (модулі TRIM-Реплікатор, Збут і Постачання) або додаткового програмного забезпечення конвертації даних.
  Для реалізації цього механізму обміну даними необхідно узгодити формат файлу обміну з виконавцем проекту впровадження інформаційної системи TRIM, тому що він має відповідати вимогам програмного забезпечення TRIM.
 7. Імпорт (експорт) даних через проміжне сховище (БД) за допомогою додаткового програмного забезпечення конвертації даних.
 8. Обмін даними із зовнішньою системою за допомогою засобів міжпроцесного обміну, підтримуваних операційною системою. Комплекс TRIM надає можливість зовнішнього доступу до функцій системи за допомогою засобів, побудованих на основі інтерфейсів за технологією COM/DCOM.
 9. Імпорт/експорт даних через web-сервіси за допомогою обміну XML-пакетами.

Реалізація деяких механізмів обміну даними (п. 6 і п. 7) передбачає розробку додаткового програмного забезпечення у складі інформаційної системи TRIM. Замовник і виконавець проекту впровадження системи узгоджують структуру проміжного сховища даних. Всі додаткові операції фіксуються в технічному завданні.

Реалізація механізмів обміну даними за допомогою засобів міжпроцесного обміну (п. 8) і web-сервісів (п. 9) передбачає розробку додаткових функцій програмного забезпечення TRIM, а також протоколу його взаємодії із зовнішньою системою (п. 8) або узгодження формату пакетів XML для обміну через web-сервіси (п. 9).

База даних створюється відкритою для імпорту і експорту даних зовнішніх систем за допомогою штатних засобів СУБД або додаткових програмних засобів. Замовнику надаються відомості про структуру БД інформаційної системи TRIM і повний опис її таблиць і зв’язків між ними.

 

 
 

Прикладні модулі TRIM

-  Прикладні модулі TRIM використовуються для вирішення практичних завдань, які виникають у процесі управління підприємством.

Модуль "TRIM-Каталог"

-  головний засіб роботи з базою даних TRIM на етапі її підготовки і створення.

Модуль "TRIM-Техобслуговування"

-  призначений для організації планового та позапланового техобслуговування і ремонту (ТОіР)

Модуль "TRIM-Оцінювання стану"

-  призначений для оптимізації програм обслуговування і ремонту на основі використання різних моделей оцінки технічного стану обладнання.

Модуль "TRIM-Диспетчерський журнал"

-  призначений для полегшення введення технологічних параметрів обладнання.

Модуль "TRIM-Документообіг"

-  призначений для керування документами в TRIM.

Модуль "TRIM-Постачання"

-  призначений для організації постачання матеріалів і запчастин, необхідних для техобслуговування і ремонту, а також організації збуту

Модуль "TRIM-Склад"

-  призначений для організації складського обліку у мережі складів: забезпечує контроль руху товарів по складу, резервування товарів на складі, а також управління системою розподілених складів

Модуль "TRIM-Бюджет"

-  призначений для контролю фінансових потоків, пов'язаних з процесами техобслуговування і ремонту, а також зі складськими операціями

Модуль "TRIM-Персонал"

-  призначений для ведення списку працівників підприємства із зазначенням повної інформації про них та про їхню діяльність на підприємстві

Модуль "TRIM-Управління якістю"

-  дозволяє збирати, систематизувати й аналізувати дані про результативність процесів підприємства

Модулі "TRIM-Моніторинг будівництва" і "TRIM-Облік житла"

-  призначені для автоматизації процесів, пов'язаних з проектуванням, зведенням і вводом в експлуатацію об'єктів капітального і житлового будівництва

Модуль "TRIM-Управління відмовами"

-  призначений для інформаційної підтримки RCM-процесу: дозволяє вибрати для кожного можливого виду відмови обладнання ефективний метод управління і програму робіт   
Реєстрація


головна
продукти

мапа
сайту

контакти

У випадку використання матеріалів цієї сторінки посилання на commit.name обов'язкове, для інтернет-видань - гіперпосилання, відкрите для індексації пошуковими системами.
 
Copyright ©
Правова підтримка: Сивацький А.М.
Програмінг Comm IT
Дизайн PSVdesignOK
 
ООО "Комм ІТ"
+38 (056) 790-10-75
+38 (066) 437-38-95
+38 (097) 081-97-71
e-mail: reception@commit.name
Skype: kovalenko_comm_it

Агентство Промышленных Новостей