Головна

Про нас

Партнери

Завантажити

Прайс

Контакти

 Головна / Система управління ремонтами / Загальна характеристика комплекса TRIM / Системні вимоги


Загальні відомості про TRIM

-  Програмний комплекс TRIM – це корпоративна інформаційна система управління підприємством.

Переваги TRIM

-  Програмний продукт TRIM допомагає вирішувати управлінські завдання, які постають на підприємствах.

Поточна версія TRIM

-  Нові можливості системи TRIM-3.9.3.

Мобільний TRIM

-  Користувачі можуть працювати у системі з кишенькових персональних комп’ютерів, смартфонів, мобільних терміналів збору даних й інших пристроїв. Установлюти на пристрої TRIM для цього не потрібно.

Архітектура TRIM і систем на його основі

-  Програмний комплекс TRIM є мережевою системою, яка побудована за технологією "клієнт-сервер" на основі розподіленої бази даних.

Системні вимоги

-  Програмно-апаратні засоби, необхідні для стабільної роботи системи TRIM, повинні відповідати сукупності вимог.

версія для друку

Вимоги TRIM до програмно-апаратного забезпечення

Для роботи TRIM на вузлах мережі, взаємодії TRIM з СКБД на вузлі й обміну даними між вузлами використовуються відповідні програмно-апаратні засоби.

Різні комплектації системи керування підприємством, створені на основі TRIM, можуть значно відрізнятися одна від одної. Склад програмно-апаратного забезпечення залежить від конфігурації мережі, кількості користувачів на кожному вузлі, типу використовуваної СКБД, використовуваних каналів зв’язку.

Склад програмно-апаратного забезпечення мережі TRIM

Типові варіанти комп'ютерів мережі TRIM:

 1. Сервери СКБД і ОС:
  • сервер даних центрального вузла мережі TRIM;
  • сервер даних віддаленого вузла мережі TRIM;
  • термінальний сервер вузла мережі TRIM.
 2. Сервери системи TRIM:
  • транспортний сервер вузла мережі TRIM;
  • сервер застосувань TRIM;
  • сервер TRIM-WWW.
 3. Робочі станції TRIM:
  • однокористувацький вузол TRIM;
  • робоче місце на вузлі мережі TRIM;
  • термінальне робоче місце на вузлі мережі TRIM;
  • робоче місце зовнішнього клієнта.

Наведені вище типові варіанти комп’ютерів не обов’язково поставляються у кожній інсталяції:

 • найпростіша конфігурація містить один однокористувацький вузол TRIM;
 • у випадку організації декількох робочих місць потрібний сервер даних центрального вузла і робочі станції на вузлі;
 • для створення розподіленої мережі встановлюються сервери даних віддалених вузлів або віддалені однокористувацькі вузли TRIM, а також транспортні сервери вузлів.

Крім того, для роботи багатокористувацької системи потрібна локальна обчислювальна мережа (ЛОМ) на вузлі, а для організації розподіленої мережі з декількох вузлів – відповідне обладнання.

Склад мережі і вимоги до кожного її компоненту визначаються на етапі впровадження системи з урахуванням технічних засобів і програмного забезпечення, наявних у замовника, а також їх доступності на ринку.

Далі наведені мінімальні вимоги до програмно-апаратного забезпечення, необхідного для стабільної роботи системи, у базі даних якої зберігаються характеристики до 100 тисяч одиниць обладнання.

Вимоги до серверів СКБД і ОС

Сервер даних центрального (або віддаленого) вузла призначений для роботи СКБД і забезпечення доступу користувачів до неї.

Термінальний сервер вузла мережі TRIM забезпечує роботу користувачів з програмним пакетом TRIM у термінальному режимі.

Особливості термінального доступу:

 • програмне забезпечення TRIM встановлюється тільки на термінальних серверах;
 • встановлення TRIM на робочих місцях користувачів не потрібно, тобто зменшується кількість інсталяцій TRIM;
 • спрощується адміністрування мережі;
 • знижуються вимоги до робочих місць користувачів.

Конкретні технічні вимоги до серверів регламентуються типом використовуваної СКБД і операційної системи (ОС), під управлінням якої ця СКБД працює.

Загальні вимоги до серверів СУБД:

 • повинні бути оснащені пристроями безперебійного живлення;
 • повинні стабільно і безперервно функціонувати;
 • має бути забезпечена можливість зупинки на профілактику за визначеним розкладом;
 • СКБД (Microsoft SQL Server або Oracle Database) повинна бути налаштована для забезпечення безперебійного доступу TRIM до даних;
 • можливо використовувати інші типи СКБД, що сумісні зі стандартом SQL-92 і мають клієнтські частини для доступу за технологією ADO (наприклад, PostgreSQL), за попереднім погодженням з постачальником TRIM;
 • на серверах даних може використовуватися будь-яка ОС, під управлінням якої функціонує обрана СУБД;
 • на термінальних серверах слід використовувати серверні операційні системи сімейства Microsoft Windows;
 • в якості сервера даних центрального вузла необхідно використовувати найпотужніший з наявних на підприємстві комп’ютерів, а в якості сервера даних віддаленого вузла – найпотужніший на вузлі;
 • для простоти і зручності адміністрування системи на всіх вузлах мережі TRIM (і центральному, і віддалених) рекомендується використовувати єдиний тип СКБД;
 • ЛОМ вузла мережі TRIM рекомендується організувати так, щоб з одним термінальним сервером цього вузла працювало не більше 20-30 користувачів одночасно;
 • для забезпечення роботи модуля «TRIM-Документообіг» на термінальному сервері слід встановити пакет офісних програм Microsoft Office (версії 97 і вище) або іншу зовнішню систему перегляду і редагування даних; ця зовнішня система має бути зареєстрованою в ОС і підтримувати команди «Open» («Відкрити»), «View» («Переглянути») і «Edit» («Змінити») для відповідних типів даних.

Вимоги до серверів системи TRIM

Основні функції серверів TRIM:

 1. Транспортний сервер: забезпечує автоматичний обмін даними між вузлами мережі TRIM. Використовується у розподіленій мережі TRIM.
 2. Сервер TRIM-WWW: забезпечує обмін даними системи TRIM із зовнішніми клієнтами і системами. Використовується, якщо до поставки TRIM входить модуль «TRIM-WWW». Комп’ютер сервера може бути встановлений на центральному або на будь-якому віддаленому вузлі.
 3. Сервер застосувань: підтримує ефективну роботу прикладних модулів TRIM. Комп’ютер для сервера застосуваеь виділяється на кожному вузлі мережі TRIM.

Основні технічні характеристики серверів TRIM:

 • на транспортному сервері і сервері TRIM-WWW використовується одна з серверних операційних систем Windows (Windows 2000 Server, Windows 2003 Server або пізніші версії);
 • на сервері застосувань використовується Windows 2000 SP3 або вище, Windows XP Professional або Corporate Edition SP1 або вище, Windows 2003 (Small Business System) SP2 або вище, Windows 2008 Server;
 • процесор Intel Pentium IV з частотою не нижчою за 2 ГГц;
 • розмір ОЗП мінімум 2 Гб;
 • жорсткий диск об’ємом не менше 10 Гбайт;
 • відеокарта і монітор з роздільною здатністю не менше 800х600 пікселів, клавіатура і миша (якщо потрібно ручне управління роботою сервера);
 • CD-ROM або інший пристрій для установки програмного комплексу TRIM;
 • мережева карта з номінальною пропускною спроможністю не нижче 100 Мбіт/с (рекомендовано 1 Гбіт/с);
 • джерело безперебійного живлення;
 • транспортний сервер повинен мати модем або інше обладнання для організації каналу зв’язку з іншими вузлами;
 • для сервера додатків TRIM рекомендується використовувати найбільш потужний процесор на вузлі, оскільки швидкість обміну даними з оперативною пам’яттю є найважливішою характеристикою;
 • сервер застосувань TRIM повинен мати окремий канал зв’язку з сервером даних (окрема мережева плата) з номінальною пропускною спроможністю не менше 100 Мбіт/с (рекомендується 1 Гбіт/с);
 • сервер TRIM-WWW повинен мати постійне з’єднання з мережею Інтернет (або Інтранет), на ньому повинен бути встановлений сервер Інтернет – Microsoft Internet Information Server (версії 6.0 або більш пізніх) або інший (наприклад, Apache) за погодженням з постачальником TRIM;
 • на сервері TRIM-WWW рекомендується мати не менше 512 Мб ОЗП;
 • для функціонування сервера TRIM-WWW необхідний PHP версії 4.2 (або більш пізньої);
 • сервер TRIM-WWW повинен мати виділену IP-адресу, призначену для внутрішніх (зовнішніх) мереж, побудованих на основі стека протоколів TCP/IP;
 • для функціонування сервера TRIM-WWW потрібна наявність транспортного сервера TRIM, навіть якщо мережа TRIM складається тільки з одного вузла.

Функції різних серверів TRIM можна поєднувати. Комп’ютер, який використовується з цією метою, повинен, як мінімум, задовольняти вимогам, які пред’являються до відповідних серверів TRIM.

Вимоги до робочих станцій TRIM

Однокористувацький вузол TRIM

Однокористувацький вузол TRIM призначений для роботи одного користувача на окремому комп’ютері. Такий вузол створюють у двох випадках:

 • якщо мережа TRIM складається з одного комп’ютера;
 • якщо канал зв’язку з центральним вузлом не забезпечує необхідну пропускну здатність – тоді такий окремий комп’ютер з’являється у складі мережі TRIM.

На комп’ютері однокористувацького вузла функціонує і програмне забезпечення TRIM, і СКБД. Якщо він входить до складу мережі TRIM, то додатково виконує функції транспортного сервера.

На однокористувацькому вузлі використовується СКБД Microsoft SQL Server або Oracle Database. Рекомендується обирати полегшені варіанти СКБД (наприклад, Microsoft SQL Server Express або Oracle Desktop Edition), оскільки ресурсів такого комп’ютера може бракувати для повноцінної роботи промислової СКБД. Крім того, за погодженням з постачальником TRIM можливе використання СКБД іншого типу, сумісного зі стандартом SQL-92, що має клієнтські частини для доступу за технологією ADO (наприклад, PostgreSQL).

Для забезпечення роботи модуля «TRIM-Документообіг» встановлюється програмне забезпечення Microsoft Office або інша зовнішня система перегляду і редагування даних. Для взаємодії з TRIM необхідно, щоб ця зовнішня система була зареєстрована в ОС і підтримувала команди «Open» («Відкрити»), «View» («Переглянути») і «Edit» («Змінити») для відповідних типів даних.

Робоче місце на вузлі мережі TRIM

Робоче місце користувача на вузлі мережі TRIM призначене для розв’язання практичних завдань керування підприємством.

Основні вимоги до робочого місця користувача:

 • операційна система сімейства Windows (версії 98 SE, 2000 або пізніші) з налаштованим мережевим програмним забезпеченням, що забезпечує доступ до СКБД вузла;
 • пакет офісних програм Microsoft Office або інша зовнішня система перегляду і редагування даних для забезпечення роботи модуля «TRIM-Документообіг»; ця зовнішня система має бути зареєстрована в ОС і підтримувати команди «Open» («Відкрити»), «View» («Переглянути») і «Edit» («Змінити») для відповідних типів даних;
 • якщо для підготовки звітних форм використовується генератор звітів на основі Crystal Reports версії XI, то на комп’ютері слід встановити бібліотеку ​​ Microsoft .NET Framework версії 2.0;
 • Intel-сумісний процесор з тактовою частотою не нижче 1 ГГц;
 • розмір ОЗП мінімум 512 Мбайт (рекомендується 1 Гб);
 • жорсткий диск об’ємом не менше 10 Гбайт;
 • відеокарта і монітор з роздільною здатністю не менше 800х600 пікселів;
 • клавіатура і миша;
 • CD-ROM або інший пристрій для встановлення TRIM;
 • мережева карта з номінальною пропускною спроможністю не гірше 2 Мбіт/с (якщо робоче місце входить до складу ЛОМ вузла мережі TRIM).

Термінальний робоче місце на вузлі мережі TRIM

Термінальний робоче місце призначене для роботи з пакетом TRIM у випадку, коли він встановлений на термінальному сервері і взаємодіє з СКБД, встановленою на сервері даних вузла. На термінальному робочому місці TRIM не встановлюється і не висуває жодних додаткових вимог. Можливості термінального робочого місця для доступу до термінального сервера регламентуються вимогами відповідної ОС.

Робоче місце зовнішнього клієнта

Робоче місце зовнішнього клієнта призначене для роботи з модулем «TRIM-WWW». Користувач з робочого місця зовнішнього клієнта отримує доступ до сервера TRIM-WWW і виконує всі операції на ньому. На такому робочому місці не потрібно встановлювати програмне забезпечення TRIM або його окремі компоненти, тому вимоги до нього регламентуються тільки ОС. На робочому місці зовнішнього клієнта може бути встановлена ​​будь-яка ОС, що підтримує роботу зі стеком протоколів TCP/IP і надає доступ в Інтернет. Повинен бути встановлений браузер Інтернет, що підтримує протоколи HTML версії не нижче 4.0, CSS версії не нижче 2 і мову JavaScript версії не нижче 1.2.

Вимоги до мережі і комунікаційним каналам

Локальна обчислювальна мережа (ЛОМ) призначена для забезпечення доступу застосувань клієнтської частини TRIM до СКБД свого вузла мережі TRIM. У більшості випадків ЛОМ діє у межах одного вузла, хоча можливо організувати кілька вузлів мережі TRIM у межах однієї локальної мережі.

ЛОМ кожного з вузлів системи має бути побудована відповідно до стандарту, який забезпечує взаємодію операційної системи і СКБД сервера даних вузла з ОС і драйверами доступу до даних всіх робочих станцій у складі цього вузла. Рекомендується використовувати стандарт мереж Ethernet, описаний в IEEE 802.3.

Номінальна швидкість підключення сервера даних і транспортного сервера до ЛОМ вузла мережі TRIM повинна становити не менше 100 Мбіт/с. Для збільшення пропускної спроможності і запобігання блокування передачі даних рекомендується розділити ЛОМ на сегменти. Наприклад, якщо мережа об’єднує кілька підрозділів, де використовується різне програмне забезпечення і різні сервери даних, доцільно виділяти їх в окремі сегменти мережі.

Рекомендується, щоб один сегмент включав не більше 30-40 комп’ютерів. Об’єднання у складі сегментів більше 50 одночасно працюючих комп’ютерів може призвести до виникнення безлічі колізій і зменшення пропускної здатності мережі.

У ЛОМ необхідно організувати реєстрацію користувачів і розмежування прав доступу. Вимоги щодо організації захисту ЛОМ повинні відповідати політиці інформаційної безпеки замовника.

 

 

 
 

Інтеграція TRIM із зовнішніми системами

-  Програмний комплекс TRIM може взаємодіяти із зовнішніми інформаційними системами, які не входять до його складу, шляхом обміну даними (експорт-імпорт даних).

Ліцензування TRIM

-  Розглядаються види ліцензій TRIM, особливості придбання системи й її подальшої підтримки.

Системні модулі TRIM

-  Платформа TRIM складається з системних (базових) модулів, які забезпечують працездатність мережі користувачів TRIM, управляють правами доступу і профілями користувачів, здійснюють синхронізацію баз даних, а також виконують інші функції.

Прикладні модулі TRIM

-  Прикладні модулі TRIM використовуються для вирішення практичних завдань, які виникають у процесі управління підприємством.

Модуль "TRIM-Каталог"

-  головний засіб роботи з базою даних TRIM на етапі її підготовки і створення.

Модуль "TRIM-Техобслуговування"

-  призначений для організації планового та позапланового техобслуговування і ремонту (ТОіР)

Модуль "TRIM-Оцінювання стану"

-  призначений для оптимізації програм обслуговування і ремонту на основі використання різних моделей оцінки технічного стану обладнання.

Модуль "TRIM-Диспетчерський журнал"

-  призначений для полегшення введення технологічних параметрів обладнання.

Модуль "TRIM-Документообіг"

-  призначений для керування документами в TRIM.

Модуль "TRIM-Постачання"

-  призначений для організації постачання матеріалів і запчастин, необхідних для техобслуговування і ремонту, а також організації збуту

Модуль "TRIM-Склад"

-  призначений для організації складського обліку у мережі складів: забезпечує контроль руху товарів по складу, резервування товарів на складі, а також управління системою розподілених складів

Модуль "TRIM-Бюджет"

-  призначений для контролю фінансових потоків, пов'язаних з процесами техобслуговування і ремонту, а також зі складськими операціями

Модуль "TRIM-Персонал"

-  призначений для ведення списку працівників підприємства із зазначенням повної інформації про них та про їхню діяльність на підприємстві

Модуль "TRIM-Управління якістю"

-  дозволяє збирати, систематизувати й аналізувати дані про результативність процесів підприємства

Модулі "TRIM-Моніторинг будівництва" і "TRIM-Облік житла"

-  призначені для автоматизації процесів, пов'язаних з проектуванням, зведенням і вводом в експлуатацію об'єктів капітального і житлового будівництва

Модуль "TRIM-Управління відмовами"

-  призначений для інформаційної підтримки RCM-процесу: дозволяє вибрати для кожного можливого виду відмови обладнання ефективний метод управління і програму робіт   
Реєстрація


головна
продукти

мапа
сайту

контакти

У випадку використання матеріалів цієї сторінки посилання на commit.name обов'язкове, для інтернет-видань - гіперпосилання, відкрите для індексації пошуковими системами.
 
Copyright ©
Правова підтримка: Сивацький А.М.
Програмінг Comm IT
Дизайн PSVdesignOK
 
ООО "Комм ІТ"
+38 (056) 790-10-75
+38 (066) 437-38-95
+38 (097) 081-97-71
e-mail: reception@commit.name
Skype: kovalenko_comm_it

Агентство Промышленных Новостей