Головна

Про нас

Партнери

Завантажити

Прайс

Контакти

 Головна / Система управління ремонтами / Загальна характеристика комплекса TRIM / Системні модулі TRIM


Загальні відомості про TRIM

-  Програмний комплекс TRIM – це корпоративна інформаційна система управління підприємством.

Переваги TRIM

-  Програмний продукт TRIM допомагає вирішувати управлінські завдання, які постають на підприємствах.

Поточна версія TRIM

-  Нові можливості системи TRIM-3.9.3.

Мобільний TRIM

-  Користувачі можуть працювати у системі з кишенькових персональних комп’ютерів, смартфонів, мобільних терміналів збору даних й інших пристроїв. Установлюти на пристрої TRIM для цього не потрібно.

Архітектура TRIM і систем на його основі

-  Програмний комплекс TRIM є мережевою системою, яка побудована за технологією "клієнт-сервер" на основі розподіленої бази даних.

Системні вимоги

-  Програмно-апаратні засоби, необхідні для стабільної роботи системи TRIM, повинні відповідати сукупності вимог.

Інтеграція TRIM із зовнішніми системами

-  Програмний комплекс TRIM може взаємодіяти із зовнішніми інформаційними системами, які не входять до його складу, шляхом обміну даними (експорт-імпорт даних).

Ліцензування TRIM

-  Розглядаються види ліцензій TRIM, особливості придбання системи й її подальшої підтримки.

Системні модулі TRIM

-  Платформа TRIM складається з системних (базових) модулів, які забезпечують працездатність мережі користувачів TRIM, управляють правами доступу і профілями користувачів, здійснюють синхронізацію баз даних, а також виконують інші функції.

версія для друку

Системні (базові) модулі TRIM

Список базових модулів платформи TRIM:

До складу мінімальної конфігурації входить один системний модуль – «TRIM-Адміністратор».

Перелік системних модулів у конфігураціях, які відрізняються від мінімальної, визначається завданнями конкретного проекту, архітектурою створюваної системи, її кількісними характеристиками, потребами замовника. Таким чином, комплектність поставки визначається у технічному завданні на проект.

Модуль «TRIM-Адміністратор»:

 • настроює мережу TRIM;
 • керує правами користувачів;
 • керує модулем формування сповіщень про події у системі;
 • настроює параметри підсистеми «TRIM-Транспорт»;
 • керує синхронізацією даних усередині мережі;
 • містить ряд допоміжних утиліт: «Журнал модифікацій», «Список запущених застосунків», «Журнал нарядів і розпоряджень» й інші.

Модуль «TRIM-Транспорт»:

 • передає пакети даних між вузлами мережі TRIM і забезпечує їх прийом;
 • дозволяє об’єднувати у мережу TRIM вузли з різними засобами доступу до даних;
 • використовується для організації інформаційного обміну вузла мережі TRIM із зовнішніми інформаційними системами;
 • забезпечує переміщення пакетів у мережі за оптимальним маршрутом з використанням наявних каналів, можливо неоднорідних;
 • реалізує транспортний рівень з протоколом TNTP (Trim Net Transport Protocol). Цей протокол виконує функції маршрутизації, обміну пакетами, фрагментації, оброблення у тому ж порядку, в якому вони були відправлені, сповіщення зацікавлених вузлів про події, пов’язані з переданим пакетом.

Модуль «TRIM-Реплікатор»:

 • стежить за змінами бази даних;
 • забезпечує формування та обробку пакетів обміну статичними даними (пакетів реплікацій) між вузлами мережі TRIM;
 • забезпечує передання сформованих пакетів модулю «TRIM-Транспорт» та прийом пакетів, які надійшли від нього.

Модуль складається з двох незалежних частин – відправки реплікацій і прийому реплікацій. Він функціонує автоматично і не вимагає втручання користувача, його робота відображається в System Tray. Передавальну частину модуля можна запускати на виконання вручну (за командою користувача або з модуля «TRIM-Адміністратор») або за розкладом. Приймальну частину модуля зазвичай автоматично запускає модуль «TRIM-Транспорт».

Модуль «TRIM-WDB»:

 • обробляє пакети обміну динамічними даними мережі TRIM (обмін документами МТП, статусами документів МТП, інформацією про складські операції тощо), які надходять від модуля «TRIM-Транспорт»;
 • формує відповідні пакети і передає їх модулю «TRIM-Транспорт» (у випадку необхідності).

Модуль не має інтерфейсу користувача, автоматично запускається на виконання модулем «TRIM-Транспорт» і автоматично функціонує. Робота модуля відображається в System Tray.

Модулі «TRIM-Транспорт», «TRIM-Реплікатор» і «TRIM-WDB» використовуються тільки у розподіленій системі TRIM, яка має більше одного вузла.

Модуль «TRIM-WWW»:

 • дозволяє організувати роботу з TRIM на комп’ютерах, не оснащених прикладними модулями системи;
 • використовується для організації електронних торговельних майданчиків, електронних систем закупівель та проведення тендерів, коли неможливо забезпечити всіх користувачів прикладними модулями TRIM.

Цей модуль реалізує web-інтерфейс і надає користувачам системи доступ до функцій TRIM через Інтернет за допомогою одного з браузерів (зокрема, Internet Explorer). Ці можливості поширюються і на внутрішню корпоративну мережу Інтранет, побудовану на основі інтернет-технологій.

Модуль «TRIM-Налаштування МТП»

Призначений для роботи з параметрами підсистеми матеріально-технічного постачання (МТП). Виконує такі функції:

 • ведення довідників типів і статусів документів МТП;
 • настроювання зв’язків між дочірніми і батьківськими документами МТП;
 • встановлення доступності між статусами і типами документів МТП;
 • настроювання доступності категорій матеріально-технічних ресурсів (МТР) для різних типів документів МТП;
 • настроювання профілів користувачів для роботи з МТР, групами і каталогом МТР;
 • настроювання ланцюжків узгодження документів МТП, прив’язування ланцюжків узгодження до типів документів МТП;
 • настроювання журналів обліку документів МТП.

Модуль «TRIM-Перекладач»

Використовується для настроювання мови і предметної області інтерфейсу TRIM. Дозволяє змінити мову написів і текстових полів у будь-яких інтерфейсних вікнах системи. Переклад записується до мовної бази даних, а потім інтерфейс користувача всіх модулів подається тією мовою і відповідає тій предметній області, які вказані для них у мовній БД.

Модуль «TRIM-Агент»

Призначений для сповіщення користувачів про події у системі TRIM. Налаштовуючи контроль сповіщення, користувач вибирає необхідні об’єкти системи і вказує список подій, інформацію про які він має отримувати. Коли така подія відбувається, модуль відправляє користувачеві повідомлення, яке можна переглянути в екранній формі модуля сповіщень. Наприклад, в настройках модуля можна встановити сповіщення про появу нового обладнання, робіт або документів МТП, переміщення обладнання між технологічними місцями, надходження на склад певних МТР і т.ін.

«Сервер застосунків TRIM»

Дозволяє знизити обчислювальні витрати на виконання найбільш часто використовуваних функцій, підвищити продуктивність і надійність системи. Такий ефект досягається за рахунок одноразового виконання операцій на сервері застосунків замість багаторазового виконання на всіх робочих місцях системи. На сервер застосунків винесені найбільш ресурсоємні функції системи, наприклад:

 • планування робіт і ресурсів;
 • обчислення значень технічних параметрів;
 • розцінка матеріально-технічних ресурсів для запланованих робіт;
 • розрахунок показників й індексів стану для одиниць обладнання та ін.

Розподіл функцій між сервером застосунків й іншими модулями вузла TRIM виконується автоматично без втручання користувача.

 

 

 
 

Прикладні модулі TRIM

-  Прикладні модулі TRIM використовуються для вирішення практичних завдань, які виникають у процесі управління підприємством.

Модуль "TRIM-Каталог"

-  головний засіб роботи з базою даних TRIM на етапі її підготовки і створення.

Модуль "TRIM-Техобслуговування"

-  призначений для організації планового та позапланового техобслуговування і ремонту (ТОіР)

Модуль "TRIM-Оцінювання стану"

-  призначений для оптимізації програм обслуговування і ремонту на основі використання різних моделей оцінки технічного стану обладнання.

Модуль "TRIM-Диспетчерський журнал"

-  призначений для полегшення введення технологічних параметрів обладнання.

Модуль "TRIM-Документообіг"

-  призначений для керування документами в TRIM.

Модуль "TRIM-Постачання"

-  призначений для організації постачання матеріалів і запчастин, необхідних для техобслуговування і ремонту, а також організації збуту

Модуль "TRIM-Склад"

-  призначений для організації складського обліку у мережі складів: забезпечує контроль руху товарів по складу, резервування товарів на складі, а також управління системою розподілених складів

Модуль "TRIM-Бюджет"

-  призначений для контролю фінансових потоків, пов'язаних з процесами техобслуговування і ремонту, а також зі складськими операціями

Модуль "TRIM-Персонал"

-  призначений для ведення списку працівників підприємства із зазначенням повної інформації про них та про їхню діяльність на підприємстві

Модуль "TRIM-Управління якістю"

-  дозволяє збирати, систематизувати й аналізувати дані про результативність процесів підприємства

Модулі "TRIM-Моніторинг будівництва" і "TRIM-Облік житла"

-  призначені для автоматизації процесів, пов'язаних з проектуванням, зведенням і вводом в експлуатацію об'єктів капітального і житлового будівництва

Модуль "TRIM-Управління відмовами"

-  призначений для інформаційної підтримки RCM-процесу: дозволяє вибрати для кожного можливого виду відмови обладнання ефективний метод управління і програму робіт   
Реєстрація


головна
продукти

мапа
сайту

контакти

У випадку використання матеріалів цієї сторінки посилання на commit.name обов'язкове, для інтернет-видань - гіперпосилання, відкрите для індексації пошуковими системами.
 
Copyright ©
Правова підтримка: Сивацький А.М.
Програмінг Comm IT
Дизайн PSVdesignOK
 
ООО "Комм ІТ"
+38 (056) 790-10-75
+38 (066) 437-38-95
+38 (097) 081-97-71
e-mail: reception@commit.name
Skype: kovalenko_comm_it

Агентство Промышленных Новостей