Головна

Про нас

Партнери

Завантажити

Прайс

Контакти

 Головна / Система управління ремонтами / Загальна характеристика комплекса TRIM / Модуль "TRIM-Техобслуговування"


Загальні відомості про TRIM

-  Програмний комплекс TRIM – це корпоративна інформаційна система управління підприємством.

Переваги TRIM

-  Програмний продукт TRIM допомагає вирішувати управлінські завдання, які постають на підприємствах.

Поточна версія TRIM

-  Нові можливості системи TRIM-3.9.3.

Мобільний TRIM

-  Користувачі можуть працювати у системі з кишенькових персональних комп’ютерів, смартфонів, мобільних терміналів збору даних й інших пристроїв. Установлюти на пристрої TRIM для цього не потрібно.

Архітектура TRIM і систем на його основі

-  Програмний комплекс TRIM є мережевою системою, яка побудована за технологією "клієнт-сервер" на основі розподіленої бази даних.

Системні вимоги

-  Програмно-апаратні засоби, необхідні для стабільної роботи системи TRIM, повинні відповідати сукупності вимог.

Інтеграція TRIM із зовнішніми системами

-  Програмний комплекс TRIM може взаємодіяти із зовнішніми інформаційними системами, які не входять до його складу, шляхом обміну даними (експорт-імпорт даних).

Ліцензування TRIM

-  Розглядаються види ліцензій TRIM, особливості придбання системи й її подальшої підтримки.

Системні модулі TRIM

-  Платформа TRIM складається з системних (базових) модулів, які забезпечують працездатність мережі користувачів TRIM, управляють правами доступу і профілями користувачів, здійснюють синхронізацію баз даних, а також виконують інші функції.

Прикладні модулі TRIM

-  Прикладні модулі TRIM використовуються для вирішення практичних завдань, які виникають у процесі управління підприємством.

Модуль "TRIM-Каталог"

-  головний засіб роботи з базою даних TRIM на етапі її підготовки і створення.

Модуль "TRIM-Техобслуговування"

-  призначений для організації планового та позапланового техобслуговування і ремонту (ТОіР)

версія для друку

Модуль «TRIM-Техобслуговування»

Модуль «TRIM-Техобслуговування» (TRIM-Maintenance, TRIM-M) – головний модуль програмного пакета TRIM. Призначення модуля: організація планового і позапланового техобслуговування і ремонту (ТОіР), а також обробка інформації про ТОіР.

Модуль забезпечує:

 • паспортизацію обладнання;
 • ведення нормативів на типові роботи ТОіР;
 • облік переміщення одиниць обладнання між ТМ;
 • облік параметрів технічного і експлуатаційного стану;
 • облік напрацювання;
 • реєстрацію дефектів і відмов;
 • планування робіт з ТОіР, включаючи підготовку різних варіантів плану-графіка робіт;
 • розрахунок обсягу ресурсів, необхідних для виконання запланованих робіт;
 • візуалізацію планів-графіків робіт;
 • облік виконання робіт, формування звітів про роботи;
 • розрахунок і аналіз показників обладнання та системи ТОіР та ін.

Реєстр і технологічні місця

Основою модуля є реєстр типів обладнання і структура ТМ.

Реєстр типів обладнання

Реєстр формується на основі каталогу обладнання і запчастин. З кожним типом обладнання можна пов’язати типові роботи, що виконуються на ньому, лічильники і технологічні параметри, типові запчастини.

Структура ТМ

Структура ТМ – це ієрархія технологічних місць, на кожному з яких може бути встановлено обладнання певного типу. Кожне ТМ може мати безліч характеристик, які визначають його роль у виробничому процесі, виконувані на ньому роботи з ТОіР, технологічні параметри, необхідні ресурси і відповідальність за виконання робіт.

Компоненти

Компоненти – це конкретні одиниці обладнання (агрегати або вузли), встановлені на певних ТМ, над якими виконуються операції ТОіР.

Кожний компонент пов’язаний з певним типом обладнання і успадковує його характеристики, а також може мати додаткові (відмінні від типових) характеристики.

Компонент може переміщатися між ТМ протягом технологічного процесу ТОіР: історію його переміщення фіксує модуль «TRIM-M».

Таким чином, з кожною одиницею обладнання пов’язані:

 • типові характеристики;
 • характеристики і параметри даного обладнання;
 • історія переміщення обладнання між ТМ;
 • історія робіт, виконаних над цією одиницею обладнання.

Ці показники складають формуляр компонента, який повністю описує конкретну одиницю устаткування.

Технологічні параметри

Технологічні параметри – це пов’язані з ТМ і компонентами характеристики, які змінюються у часі.

Технологічні параметри можуть приймати порогові і критичні значення, при досягненні яких виникає необхідність ухвалити рішення про зміну режиму роботи обладнання.

Поточні значення технологічних параметрів, а також історія їхньої зміни відображається у «Журналі технологічних параметрів».

Значення технологічних параметрів у кожен момент часу можна вводити вручну.

Лічильники

Лічильники – це технологічні параметри, які відображають напрацювання обладнання у годинах, кілометрах пробігу, витраті пального тощо.

Значення лічильників й історія їхніх змін відображаються у «Журналі напрацювання». Ці значення можна вводити вручну або автоматично на підставі відміток часу ввімкнення / вимкнення обладнання. Введення часових відміток, а також технологічних параметрів виконується у модулі «TRIM-Диспетчерський журнал».

Лічильники успадковуються від одного елемента обладнання до іншого, наприклад: час напрацювання колінчастого вала двигуна можна встановити рівним часу напрацювання самого двигуна. Крім того, можливий перерахунок значень одних лічильників в інші, наприклад: час напрацювання двигуна можна розраховувати за середнім, виходячи з витрати палива.

Планування робіт

У модулі «TRIM-Техобслуговування» передбачені два режими планування робіт: ручний і автоматизований.

Планування може виконуватися на підставі різних критеріїв:

 • реєстрація дефектів і планування робіт щодо їх усунення;
 • календарне планування;
 • планування напрацювання на основі показань лічильників з урахуванням граничних значень;
 • планування по настанню певної події;
 • планування з урахуванням технічного стану обладнання;
 • планування на основі ранжованих списків (наприклад, на основі показників критичності обладнання).

Планування виконується за підрозділами і штатними одиницями.

У модулі реалізована можливість врахувати при плануванні такі параметри як: відповідальність користувачів, взаємозв’язок робіт, поглинання робіт, складні і складені роботи.

Можна розрахувати планову вартість робіт, запчастин і необхідних ресурсів. Надалі на підставі цих даних можливо планувати бюджет компанії у модулі «TRIM-Бюджет».

При плануванні за напрацюванням засоби модуля дозволяють спрогнозувати подальшу поведінку лічильників і розрахувати терміни виконання робіт. Прогноз будується на основі даних за попередній період. При появі реальних значень лічильників плани робіт коригуються.

Інструменти візуалізації планів робіт дозволяють оцінити загальний стан виробничих процесів і завантаженість персоналу кожної дільниці, а також відкоригувати терміни і тривалість робіт у випадку необхідності.

Контроль виконання робіт і підготовка звітів

Модуль «TRIM-Техобслуговування» автоматизує контроль робіт:

 • виписку нарядів і розпоряджень на виконання роботи;
 • облік складу бригад, які виконують роботу;
 • розподіл відповідальності за виконання роботи та контроль виконання;
 • закриття нарядів.

При цьому фіксуються фактичні дати виконання робіт, які порівнюються з плановими датами. У випадку необхідності можливе перепланування.

У модулі передбачена можливість підготовки різних звітів, включаючи друковані форми, які використовуються для контролю ходу робіт і виявлення відповідальних за недоробки.

Спеціалізована система підготовки звітності дозволяє фіксувати параметри, пов’язані з виконанням робіт: витрати на виконання, витрачені запчастини, зміни технологічних параметрів та ін. При цьому можливе списання бюджетних коштів на виконання роботи і витрачених запчастин зі складу.

Для формування звітів про часто повторювані періодичні роботи передбачені спеціальні шаблони.

Обробка штрих-кодів

Засоби модуля «TRIM-Техобслуговування» дозволяють використовувати дані, отримані при скануванні штрих-кодів обладнання:

 • для фільтрації списку МТР за кодом при пошуку у довідниках TRIM;
 • для додавання МТР до звіту про роботу, списків витрачених або виготовлених МТР, списку оснащення та інструменту: система знаходить цей МТР у базі даних за кодом і додає його до активного списку МТР звіту про роботу, а також отриману зі сканера кількість відповідного МТР;
 • для пакетного введення даних великої кількості МТР.

При пакетному введенні даних є можливість вказати записи, які слід додати до документа одного типу і не потрібно додавати до документа іншого типу, а також розрізнити записи про витрачені (витрата) і виготовлені (прихід) МТР.

 

 

 
 

Модуль "TRIM-Оцінювання стану"

-  призначений для оптимізації програм обслуговування і ремонту на основі використання різних моделей оцінки технічного стану обладнання.

Модуль "TRIM-Диспетчерський журнал"

-  призначений для полегшення введення технологічних параметрів обладнання.

Модуль "TRIM-Документообіг"

-  призначений для керування документами в TRIM.

Модуль "TRIM-Постачання"

-  призначений для організації постачання матеріалів і запчастин, необхідних для техобслуговування і ремонту, а також організації збуту

Модуль "TRIM-Склад"

-  призначений для організації складського обліку у мережі складів: забезпечує контроль руху товарів по складу, резервування товарів на складі, а також управління системою розподілених складів

Модуль "TRIM-Бюджет"

-  призначений для контролю фінансових потоків, пов'язаних з процесами техобслуговування і ремонту, а також зі складськими операціями

Модуль "TRIM-Персонал"

-  призначений для ведення списку працівників підприємства із зазначенням повної інформації про них та про їхню діяльність на підприємстві

Модуль "TRIM-Управління якістю"

-  дозволяє збирати, систематизувати й аналізувати дані про результативність процесів підприємства

Модулі "TRIM-Моніторинг будівництва" і "TRIM-Облік житла"

-  призначені для автоматизації процесів, пов'язаних з проектуванням, зведенням і вводом в експлуатацію об'єктів капітального і житлового будівництва

Модуль "TRIM-Управління відмовами"

-  призначений для інформаційної підтримки RCM-процесу: дозволяє вибрати для кожного можливого виду відмови обладнання ефективний метод управління і програму робіт   
Реєстрація


головна
продукти

мапа
сайту

контакти

У випадку використання матеріалів цієї сторінки посилання на commit.name обов'язкове, для інтернет-видань - гіперпосилання, відкрите для індексації пошуковими системами.
 
Copyright ©
Правова підтримка: Сивацький А.М.
Програмінг Comm IT
Дизайн PSVdesignOK
 
ООО "Комм ІТ"
+38 (056) 790-10-75
+38 (066) 437-38-95
+38 (097) 081-97-71
e-mail: reception@commit.name
Skype: kovalenko_comm_it

Агентство Промышленных Новостей