Головна

Про нас

Партнери

Завантажити

Прайс

Контакти

 Головна / Система управління ремонтами / Загальна характеристика комплекса TRIM / Архітектура TRIM і систем на його основі


Загальні відомості про TRIM

-  Програмний комплекс TRIM – це корпоративна інформаційна система управління підприємством.

Переваги TRIM

-  Програмний продукт TRIM допомагає вирішувати управлінські завдання, які постають на підприємствах.

Поточна версія TRIM

-  Нові можливості системи TRIM-3.9.3.

Мобільний TRIM

-  Користувачі можуть працювати у системі з кишенькових персональних комп’ютерів, смартфонів, мобільних терміналів збору даних й інших пристроїв. Установлюти на пристрої TRIM для цього не потрібно.

Архітектура TRIM і систем на його основі

-  Програмний комплекс TRIM є мережевою системою, яка побудована за технологією "клієнт-сервер" на основі розподіленої бази даних.

Системні вимоги

-  Програмно-апаратні засоби, необхідні для стабільної роботи системи TRIM, повинні відповідати сукупності вимог.

версія для друку

Архітектура програмного комплексу TRIM

Система TRIM – це мережне програмне забезпечення, розроблене на основі клієнт-серверних технологій, багаторівневої технології побудови програмних систем і технології розподілених баз даних.

Головні компоненти корпоративної системи управління підприємством, створеної на основі TRIM:

 • один сервер даних,
 • один або кілька серверів додатків,
 • один Інтернет-сервер (необов’язковий компонент),
 • необхідна кількість клієнтів (робочих місць).

Ці компоненти, як правило, встановлюються на окремих комп’ютерах, що входять в локальну обчислювальну мережу (ЛВС) підприємства.

Коротка характеристика компонентів TRIM:

 1. Сервер даних. Його основою є система управління базами даних (СУБД), до складу якої входять база даних (БД) і програмні засоби для управління БД, доступу до даних, архівації, відновлення і захисту даних. Сервери даних для системи TRIM створюються на основі промислових СУБД компаній Microsoft (Microsoft SQL Server) і Oracle (Oracle Database), а також СУБД з открытым исходным кодом типа PostgreSQL.
 2. Сервер додатків. Призначення: виконує операції, спільні для усіх клієнтів, а також найбільш вимогливі до ресурсів функції, що дозволяє зменшити обчислювальне навантаження на клієнтські комп’ютери і знизити апаратні вимоги до них, тобто зменшити вартість впровадження системи. Програмні модулі TRIM на сервері додатків виконуються автоматично під керуванням операційної системи і звертаються до сервера даних за необхідністю.
 3. Інтернет-сервер. Призначення: забезпечує доступ користувачів, на робочих місцях яких TRIM не встановлено, до його функцій за допомогою браузерів; дозволяє організувати роботу користувачів з системою у локальній мережі підприємства (Інтранет). Інтернет-сервер має фіксовану IP-адресу і зареєстроване доменне ім’я. Користувач, знаючи це доменне ім’я, за допомогою браузера отримує доступ до Інтернет-сервера і може працювати з функціями TRIM через web-інтерфейс, який не вимагає установки клієнтських модулів на робочому місці користувача.
 4. Клієнтська частина. Містить прикладні модулі, що забезпечують функціонування системи й її взаємодію з користувачем; системні (базові) модулі, що підтримують працездатність TRIM; драйвери, що організують взаємодію прикладних і системних модулів з СУБД.

Вузли та розподілена база даних

У процесі створення корпоративної системи управління на основі TRIM можуть виникнути проблеми, пов’язані з низькою якістю або навіть відсутністю каналу прямого зв’язку між комп’ютерами, на яких встановлені сервер даних, сервери додатків і клієнти. Така ситуація характерна для великих підприємств, підрозділи яких значно віддалені від центрального офісу. Для вирішення цієї проблеми потрібно виділити у системі декілька підсистем - "вузлів". Сукупність таких вузлів і каналів зв’язку між ними утворює "мережу TRIM".

Мережа TRIM будується за топологією "зірка": виділяється один "центральний вузол" або "сервер мережі TRIM"; інші вузли стають "підлеглими вузлами" або "філіями". Канали зв’язку у мережі з’єднують центральний вузол з усіма підпорядкованими вузлами. Між підпорядкованими вузлами каналів зв’язку немає.

Кожен вузол мережі TRIM – це локальна мережа, яка об’єднує кілька комп’ютерів: на одному встановлений сервер даних, на одному (або декількох) – сервер додатків (або сервери додатків), на інших виконуються клієнтські частини системи. У граничному випадку вузол може складатися з одного комп’ютера, на якому виконуються обидві серверні і клієнтська частини.

Кожен вузол має окрему базу даних. У цьому випадку вся БД системи розподілена по безлічі вузлів, що входять до її складу, тобто створюється розподілена БД.

Кожен комп’ютер у межах одного вузла має on-line-канал зв’язку з локальною базою даних цього вузла, тому користувачі можуть виконувати необхідні операції навіть при тимчасовій відсутності зв’язку з центральною БД. Канали зв’язку з центральним вузлом використовуються для синхронізації інформації у розподіленій базі даних. Синхронізація забезпечується шляхом передачі пакетів даних (реплікацій) з одного вузла на інший. Система реплікацій підтримує вибірку певної частини даних для кожного вузла. Всі зміни даних, зроблені на будь-якому вузлі, після завершення реплікації стають доступними на всіх інших вузлах.

Для передачі пакетів даних у процесі синхронізації використовуються промислові поштові системи і мережеві технології. З цією метою в TRIM підтримуються файловий метод, SMTP-клієнт, POP3-клієнт, FTP-клієнт, а також наявний інтерфейс для використання зовнішніх методів шляхом виклику додатків командним рядком відповідного методу. Для методів, заснованих на протоколі IP, забезпечена можливість автоматичного встановлення Windows DialUp-з’єднання, що дозволяє використовувати канали на основі телефонної мережі, стільникового і супутникового зв’язку.

Таким чином, створюється єдиний інформаційний простір для всіх користувачів системи: у центральному офісі; у підрозділах, які мають якісні канали зв’язку з офісом; у віддалених підрозділах, які не мають безперервного і високошвидкісного каналу зв’язку з офісом.

Змінити конфігурацію мережі TRIM можливо лише на центральному вузлі мережі, тому при створенні мережі TRIM спочатку визначається архітектура центрального вузла, після цього вносяться дані про підпорядковані вузли. Для створення нового підпорядкованого вузла адміністратор мережі TRIM формує конфігураційні файли для нього на центральному вузлі. Вони доставляються на підлеглий вузол і спеціальна утиліта використовує їх для настройки програмного забезпечення вузла для роботи з центральним вузлом.

Розмежування доступу до даних

В системі TRIM реалізовані механізми обмеження прав користувача на доступ до об’єктів бази даних: таблиць, запитів, збережених процедур. Обмеження доступу виконується на сервері даних за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення СУБД і на клієнтських комп’ютерах шляхом настройки доступу до СУБД.

Обмеження доступу до даних на рівні СУБД не є обов’язковим для роботи клієнтської частини системи TRIM. Воно забезпечує додатковий захист від некоректних дій користувача.

Доступ до даних на рівні клієнта обмежують за допомогою прикладних модулів клієнтської частини системи TRIM, використовуючи установки, які зберігаються у базі даних. Виконати відповідні налаштовування можна у модулі "TRIM-Адміністратор" та у спеціалізованому модулі управління правами доступу TRIM.

У системі можливі такі обмеження доступу користувача до TRIM, встановлені на рівні клієнта:

 • обмеження роботи з модулями: користувач може запускати на виконання тільки дозволені йому модулі;
 • обмеження доступу до даних вузла мережі TRIM (профіль вузла): у БД підпорядкованого вузла надходить тільки та інформація, яка дозволена адміністратором центрального вузла;
 • обмеження доступу до даних для користувача TRIM на основі «профілю користувача»: користувач може виконувати тільки ті дії з об’єктами TRIM, які входять в його профіль;
 • обмеження доступу до функцій системи для користувача TRIM на основі «ролі користувача»: користувач може виконувати у системі тільки ті функції, які включені хоча б в одну з його ролей. Крім того, враховується поєднання профілю і ролей користувача: деякі функції можуть бути доступні тільки для певних об’єктів системи;
 • прив’язка користувача до штатної одиниці і персональних даних;
 • обмеження за елементами управління і функціями системи (настройка інтерфейсу користувача).

Профілі користувача доступні для таких об’єктів TRIM:

 • документи: всі операції у модулі "TRIM-Документообіг",
 • фірми і склади: створення і редагування документів МТС, складські операції, бюджетні операції,
 • матеріально-технічні ресурси (МТР): перегляд і обробка документів з певними МТР або групами МТР,
 • розділи БД TRIM.

Обмеження за ролями користувача доступні для таких дій над об’єктами TRIM:

 • погодження та затвердження документів: операції у модулі «TRIM-Документообіг»;
 • погодження та затвердження документів МТС: торгово-закупівельні і складські операції;
 • планування робіт і редагування плану-графіка робіт;
 • погодження та затвердження ремонтних відомостей і разових робіт;
 • реєстрація та обробка дефектів, планування робіт з ліквідації дефектів;
 • ведення журналів параметрів і лічильників напрацювання;
 • дії в нарядно-допускній системі.

Профілі і ролі користувачів створює і налаштовує адміністратор системи у модулі "TRIM-Адміністратор". Підключення профілів користувача виконується окремо у кожному прикладному модулі TRIM.

 

 
 

Інтеграція TRIM із зовнішніми системами

-  Програмний комплекс TRIM може взаємодіяти із зовнішніми інформаційними системами, які не входять до його складу, шляхом обміну даними (експорт-імпорт даних).

Ліцензування TRIM

-  Розглядаються види ліцензій TRIM, особливості придбання системи й її подальшої підтримки.

Системні модулі TRIM

-  Платформа TRIM складається з системних (базових) модулів, які забезпечують працездатність мережі користувачів TRIM, управляють правами доступу і профілями користувачів, здійснюють синхронізацію баз даних, а також виконують інші функції.

Прикладні модулі TRIM

-  Прикладні модулі TRIM використовуються для вирішення практичних завдань, які виникають у процесі управління підприємством.

Модуль "TRIM-Каталог"

-  головний засіб роботи з базою даних TRIM на етапі її підготовки і створення.

Модуль "TRIM-Техобслуговування"

-  призначений для організації планового та позапланового техобслуговування і ремонту (ТОіР)

Модуль "TRIM-Оцінювання стану"

-  призначений для оптимізації програм обслуговування і ремонту на основі використання різних моделей оцінки технічного стану обладнання.

Модуль "TRIM-Диспетчерський журнал"

-  призначений для полегшення введення технологічних параметрів обладнання.

Модуль "TRIM-Документообіг"

-  призначений для керування документами в TRIM.

Модуль "TRIM-Постачання"

-  призначений для організації постачання матеріалів і запчастин, необхідних для техобслуговування і ремонту, а також організації збуту

Модуль "TRIM-Склад"

-  призначений для організації складського обліку у мережі складів: забезпечує контроль руху товарів по складу, резервування товарів на складі, а також управління системою розподілених складів

Модуль "TRIM-Бюджет"

-  призначений для контролю фінансових потоків, пов'язаних з процесами техобслуговування і ремонту, а також зі складськими операціями

Модуль "TRIM-Персонал"

-  призначений для ведення списку працівників підприємства із зазначенням повної інформації про них та про їхню діяльність на підприємстві

Модуль "TRIM-Управління якістю"

-  дозволяє збирати, систематизувати й аналізувати дані про результативність процесів підприємства

Модулі "TRIM-Моніторинг будівництва" і "TRIM-Облік житла"

-  призначені для автоматизації процесів, пов'язаних з проектуванням, зведенням і вводом в експлуатацію об'єктів капітального і житлового будівництва

Модуль "TRIM-Управління відмовами"

-  призначений для інформаційної підтримки RCM-процесу: дозволяє вибрати для кожного можливого виду відмови обладнання ефективний метод управління і програму робіт   
Реєстрація


головна
продукти

мапа
сайту

контакти

У випадку використання матеріалів цієї сторінки посилання на commit.name обов'язкове, для інтернет-видань - гіперпосилання, відкрите для індексації пошуковими системами.
 
Copyright ©
Правова підтримка: Сивацький А.М.
Програмінг Comm IT
Дизайн PSVdesignOK
 
ООО "Комм ІТ"
+38 (056) 790-10-75
+38 (066) 437-38-95
+38 (097) 081-97-71
e-mail: reception@commit.name
Skype: kovalenko_comm_it

Агентство Промышленных Новостей