Головна

Про нас

Партнери

Завантажити

Прайс

Контакти

 Головна / Система управління ремонтами / Загальна характеристика комплекса TRIM / Ліцензування TRIM


Загальні відомості про TRIM

-  Програмний комплекс TRIM – це корпоративна інформаційна система управління підприємством.

Переваги TRIM

-  Програмний продукт TRIM допомагає вирішувати управлінські завдання, які постають на підприємствах.

Поточна версія TRIM

-  Нові можливості системи TRIM-3.9.3.

Мобільний TRIM

-  Користувачі можуть працювати у системі з кишенькових персональних комп’ютерів, смартфонів, мобільних терміналів збору даних й інших пристроїв. Установлюти на пристрої TRIM для цього не потрібно.

Архітектура TRIM і систем на його основі

-  Програмний комплекс TRIM є мережевою системою, яка побудована за технологією "клієнт-сервер" на основі розподіленої бази даних.

Системні вимоги

-  Програмно-апаратні засоби, необхідні для стабільної роботи системи TRIM, повинні відповідати сукупності вимог.

Інтеграція TRIM із зовнішніми системами

-  Програмний комплекс TRIM може взаємодіяти із зовнішніми інформаційними системами, які не входять до його складу, шляхом обміну даними (експорт-імпорт даних).

Ліцензування TRIM

-  Розглядаються види ліцензій TRIM, особливості придбання системи й її подальшої підтримки.

Системні модулі TRIM

-  Платформа TRIM складається з системних (базових) модулів, які забезпечують працездатність мережі користувачів TRIM, управляють правами доступу і профілями користувачів, здійснюють синхронізацію баз даних, а також виконують інші функції.

версія для друку

Основи ліцензування TRIM

Виключне право на комплекс TRIM належить розробнику програмного продукту – НВП «СпецТек».

Придбати пакет в Україні ви можете у ТОВ «Комм ИТ».

При покупці програмного комплексу TRIM і впровадженні на підприємстві рішень на його основі виключне право на продукт не передається.

Право використання програмного комплексу TRIM і обмеження на використання визначаються у ліцензійному договорі, який укладають постачальник і замовник при покупці або впровадженні системи.

Типи ліцензій TRIM

 1. За тривалістю використання:
 2. За загальною кількістю користувачів у системі TRIM:
  • з обмеженою загальною кількістю користувачів (іменна ліцензія);
  • без обмеження загальної кількості користувачів.
 3. За кількістю користувачів, які одночасно працюють у системі TRIM:
  • з обмеженням кількості користувачів, які працюють одночасно (конкурентна ліцензія);
  • без обмеження кількості одночасно працюючих користувачів.
 4. З обмеженням за складом дозволених модулів TRIM.

Навчальна ліцензія

Ліцензія має обмежений термін дії. Після закінчення встановленого періоду (тобто після настання певної календарної дати) інсталятор стає непрацездатним і його необхідно оновити.

Особливості ліцензії:

 • здебільшого, надається тільки з демонстраційними або навчальними версіями TRIM;
 • здебільшого, видається тільки на одного користувача.

Іменна ліцензія

Ліцензія обмежує загальну кількість користувачів системи TRIM, тобто користувачів не може бути зареєстровано більше, ніж визначено ліцензією.

Підприємства у більшості випадків отримують ліцензії на програмний пакет TRIM з обмеженням на загальну кількість користувачів. Ліцензії без обмеження на кількість користувачів видаються як виняток.

Особливості ліцензії:

 • обмеження поширюється на загальну кількість актуальних користувачів, зареєстрованих у базі даних TRIM, незалежно від їхніх прав у системі;
 • користувачі, які зареєстровані у базі даних TRIM, але не мають прав роботи з жодним модулем системи, не враховуються;
 • обмеження на кількість користувачів діє незалежно від того, працює зареєстрований користувач у системі або ні;
 • кількість користувачів, які одночасно працюють в системі, не може перевищувати загальну кількість зареєстрованих користувачів.

При використанні розподіленої мережі TRIM у ліцензії для центрального вузла вказується сумарне обмеження на загальну кількість користувачів у всій мережі. Обмеження на загальну кількість користувачів центрального вузла розраховується як сума користувачів, зареєстрованих на центральному вузлі, плюс сума всіх користувачів, зареєстрованих на усіх віддалених вузлах.

Конкурентна ліцензія

Ліцензія визначає максимальну кількість користувачів, які можуть одночасно працювати у системі TRIM. Загальна кількість користувачів, зареєстрованих у системі, не обмежується.

Конкурентна ліцензія не може використовуватися спільно з іменною ліцензією, тобто обмежується або загальна кількість користувачів системи, або кількість користувачів, які одночасно працюють у ній.

При використанні розподіленої мережі TRIM ліцензія встановлює обмеження окремо для кожного вузла мережі. Кількість користувачів кожного вузла, які можуть одночасно працювати у системі TRIM, встановлюється ліцензією тільки для цього вузла.

Інші умови

Усі типи ліцензій на програмний пакет TRIM забороняють одночасну роботу одного зареєстрованого користувача з кількох робочих станцій, навіть за відсутності обмежень на кількість одночасно працюючих у системі користувачів.

Кожен зареєстрований користувач може працювати з будь-якої робочої станції, де встановлений TRIM. Разом із тим, у кожний момент часу користувач зі своїм ім’ям і паролем може працювати тільки з однієї робочої станції.

Ліцензія на пакет TRIM не обмежує кількість встановлених примірників програмного комплексу, тобто замовник має право встановлювати систему на необхідну йому кількість робочих місць. Не обмежується також і число користувачів, які можуть працювати з кожної робочої станції. Однак загальна кількість користувачів, які одночасно працюють з різних робочих станцій, не може перевищувати встановлених обмежень.

Всі ліцензії на програмний комплекс TRIM містять перелік модулів, дозволених до використання. Запустити виконання модуля TRIM, не передбаченого ліцензією, неможливо.

Умови та вартість ліцензії на програмний комплекс TRIM визначаються у договорі, укладеному між Постачальником (ТОВ «Комм ИТ») і Замовником. Ліцензійна угода на використання комплексу TRIM є невід’ємною частиною договору.

Технічна підтримка

ТОВ «Комм ИТ» надає послуги з установки і технічної підтримки програмного комплексу TRIM і рішень на його основі в Україні.

Технічна підтримка включає:

 • технічні консультації за телефоном або електронною поштою;
 • доступ до Інтернет-ресурсів ТОВ «Комм ИТ»;
 • повідомлення про нові версії програмного забезпечення;
 • надання нових версій (оновлень) програмного забезпечення TRIM, випущених у зв’язку з виправленням помилок і/або у зв’язку зі змінами функціональних можливостей TRIM.

Принципи взаємодії Замовника і служби технічної підтримки визначаються у договорі на технічну підтримку TRIM.

Умови придбання

 • За запитом Замовника ТОВ «Комм ИТ» формує техніко-комерційну пропозицію, де визначається поточна вартість програмних продуктів і послуг.
 • Розмір винагороди за передачу Замовнику невиключного права використання програмного забезпечення TRIM визначається ліцензійним договором.
 • Вартість послуг технічної підтримки становить 20% від ліцензійної вартості поставленого програмного забезпечення на рік.

 

 
 

Прикладні модулі TRIM

-  Прикладні модулі TRIM використовуються для вирішення практичних завдань, які виникають у процесі управління підприємством.

Модуль "TRIM-Каталог"

-  головний засіб роботи з базою даних TRIM на етапі її підготовки і створення.

Модуль "TRIM-Техобслуговування"

-  призначений для організації планового та позапланового техобслуговування і ремонту (ТОіР)

Модуль "TRIM-Оцінювання стану"

-  призначений для оптимізації програм обслуговування і ремонту на основі використання різних моделей оцінки технічного стану обладнання.

Модуль "TRIM-Диспетчерський журнал"

-  призначений для полегшення введення технологічних параметрів обладнання.

Модуль "TRIM-Документообіг"

-  призначений для керування документами в TRIM.

Модуль "TRIM-Постачання"

-  призначений для організації постачання матеріалів і запчастин, необхідних для техобслуговування і ремонту, а також організації збуту

Модуль "TRIM-Склад"

-  призначений для організації складського обліку у мережі складів: забезпечує контроль руху товарів по складу, резервування товарів на складі, а також управління системою розподілених складів

Модуль "TRIM-Бюджет"

-  призначений для контролю фінансових потоків, пов'язаних з процесами техобслуговування і ремонту, а також зі складськими операціями

Модуль "TRIM-Персонал"

-  призначений для ведення списку працівників підприємства із зазначенням повної інформації про них та про їхню діяльність на підприємстві

Модуль "TRIM-Управління якістю"

-  дозволяє збирати, систематизувати й аналізувати дані про результативність процесів підприємства

Модулі "TRIM-Моніторинг будівництва" і "TRIM-Облік житла"

-  призначені для автоматизації процесів, пов'язаних з проектуванням, зведенням і вводом в експлуатацію об'єктів капітального і житлового будівництва

Модуль "TRIM-Управління відмовами"

-  призначений для інформаційної підтримки RCM-процесу: дозволяє вибрати для кожного можливого виду відмови обладнання ефективний метод управління і програму робіт   
Реєстрація


головна
продукти

мапа
сайту

контакти

У випадку використання матеріалів цієї сторінки посилання на commit.name обов'язкове, для інтернет-видань - гіперпосилання, відкрите для індексації пошуковими системами.
 
Copyright ©
Правова підтримка: Сивацький А.М.
Програмінг Comm IT
Дизайн PSVdesignOK
 
ООО "Комм ІТ"
+38 (056) 790-10-75
+38 (066) 437-38-95
+38 (097) 081-97-71
e-mail: reception@commit.name
Skype: kovalenko_comm_it

Агентство Промышленных Новостей