Головна

Про нас

Партнери

Завантажити

Прайс

Контакти

 Головна / Система управління ремонтами / Загальна характеристика комплекса TRIM / Модуль "TRIM-Управління якістю"


Загальні відомості про TRIM

-  Програмний комплекс TRIM – це корпоративна інформаційна система управління підприємством.

Переваги TRIM

-  Програмний продукт TRIM допомагає вирішувати управлінські завдання, які постають на підприємствах.

Поточна версія TRIM

-  Нові можливості системи TRIM-3.9.3.

Мобільний TRIM

-  Користувачі можуть працювати у системі з кишенькових персональних комп’ютерів, смартфонів, мобільних терміналів збору даних й інших пристроїв. Установлюти на пристрої TRIM для цього не потрібно.

Архітектура TRIM і систем на його основі

-  Програмний комплекс TRIM є мережевою системою, яка побудована за технологією "клієнт-сервер" на основі розподіленої бази даних.

Системні вимоги

-  Програмно-апаратні засоби, необхідні для стабільної роботи системи TRIM, повинні відповідати сукупності вимог.

Інтеграція TRIM із зовнішніми системами

-  Програмний комплекс TRIM може взаємодіяти із зовнішніми інформаційними системами, які не входять до його складу, шляхом обміну даними (експорт-імпорт даних).

Ліцензування TRIM

-  Розглядаються види ліцензій TRIM, особливості придбання системи й її подальшої підтримки.

Системні модулі TRIM

-  Платформа TRIM складається з системних (базових) модулів, які забезпечують працездатність мережі користувачів TRIM, управляють правами доступу і профілями користувачів, здійснюють синхронізацію баз даних, а також виконують інші функції.

Прикладні модулі TRIM

-  Прикладні модулі TRIM використовуються для вирішення практичних завдань, які виникають у процесі управління підприємством.

Модуль "TRIM-Каталог"

-  головний засіб роботи з базою даних TRIM на етапі її підготовки і створення.

Модуль "TRIM-Техобслуговування"

-  призначений для організації планового та позапланового техобслуговування і ремонту (ТОіР)

Модуль "TRIM-Оцінювання стану"

-  призначений для оптимізації програм обслуговування і ремонту на основі використання різних моделей оцінки технічного стану обладнання.

Модуль "TRIM-Диспетчерський журнал"

-  призначений для полегшення введення технологічних параметрів обладнання.

Модуль "TRIM-Документообіг"

-  призначений для керування документами в TRIM.

Модуль "TRIM-Постачання"

-  призначений для організації постачання матеріалів і запчастин, необхідних для техобслуговування і ремонту, а також організації збуту

Модуль "TRIM-Склад"

-  призначений для організації складського обліку у мережі складів: забезпечує контроль руху товарів по складу, резервування товарів на складі, а також управління системою розподілених складів

Модуль "TRIM-Бюджет"

-  призначений для контролю фінансових потоків, пов'язаних з процесами техобслуговування і ремонту, а також зі складськими операціями

Модуль "TRIM-Персонал"

-  призначений для ведення списку працівників підприємства із зазначенням повної інформації про них та про їхню діяльність на підприємстві

Модуль "TRIM-Управління якістю"

-  дозволяє збирати, систематизувати й аналізувати дані про результативність процесів підприємства

Модулі "TRIM-Моніторинг будівництва" і "TRIM-Облік житла"

-  призначені для автоматизації процесів, пов'язаних з проектуванням, зведенням і вводом в експлуатацію об'єктів капітального і житлового будівництва

версія для друку

Модуль "TRIM-Управління якістю"

Модуль "TRIM-Управління якістю" (TRIM-Quality Management, TRIM-QM) відповідає вимогам стандартів ISO 9001 та ISO 14001, дозволяє збирати, систематизувати й аналізувати дані про результативність процесів підприємства, визначати цільові параметри цих процесів в системах менеджменту якості, екологічного менеджменту та менеджменту промислової безпеки.

Спочатку модуль був розроблений для судноплавних компаній з метою полегшення сертифікації на відповідність Міжнародному кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і запобігання забрудненню ISM Code (МКУБ). Згодом його призначення було розширено для застосування з метою полегшення сертифікації за стандартами ISO, а також для організації спільного контролю за якістю, навколишнім середовищем та безпекою праці, планування і контролю за виконанням відповідних заходів.

Процеси і роботи

Модуль дозволяє описати процеси підприємства і сформувати їх деревоподібну структуру. При визначенні процесів плануються роботи, необхідні в системі менеджменту, зазначаються відповідальні виконавці, терміни виконання, необхідні ресурси. В результаті створюється графік запланованих заходів системи менеджменту. При візуалізації план-графіка виявляється загальна картина проведення робіт і завантаженості персоналу. При необхідності посадова особа, яка має відповідні повноваження, може скорегувати план-графік або змінити планову тривалість робіт. Система реплікацій розсилає всі внесені зміни на робочі станції користувачів, які причетні до даної роботи.

Виконуючи заплановані, а також позапланові роботи, користувач складає звіти про їх виконання, заповнюючи екранні форми звітності. Інформація про виконання робіт зберігається в "Журналі виконаних робіт", перегляд якого дозволяє контролювати і проводити аналіз виконаних заходів.

Моніторинг результативності

Для забезпечення моніторингу результативності процесів використовується система параметрів (показників) із зазначенням для кожного з них цільового значення і допусків по декількох рівнях критичності. Для реєстрації виміряних поточних значень цільових показників використовується "Журнал параметрів", робота з яким дозволяє проводити аналіз процесів. При аналізі результативності системи менеджменту використовується вбудований генератор звітів, що дозволяє одержувати роздруківки форм записів.

Для реєстрації невідповідностей служить "Журнал протоколів невідповідностей". При наповненні цього журналу коригуючими та попереджувальними діями, розроблені заходи щодо поліпшення автоматично включаються в план-графік робіт системи менеджменту.

Документи і записи

Управління документами і записами забезпечується завдяки взаємодії модуля "TRIM-Управління якістю" з модулем "TRIM-Документообіг". При цьому всі документи зберігаються в базі даних, а користувачам доступні тільки діючі версії документів.


 
 

Модуль "TRIM-Управління відмовами"

-  призначений для інформаційної підтримки RCM-процесу: дозволяє вибрати для кожного можливого виду відмови обладнання ефективний метод управління і програму робіт   
Реєстрація


головна
продукти

мапа
сайту

контакти

У випадку використання матеріалів цієї сторінки посилання на commit.name обов'язкове, для інтернет-видань - гіперпосилання, відкрите для індексації пошуковими системами.
 
Copyright ©
Правова підтримка: Сивацький А.М.
Програмінг Comm IT
Дизайн PSVdesignOK
 
ООО "Комм ІТ"
+38 (056) 790-10-75
+38 (066) 437-38-95
+38 (097) 081-97-71
e-mail: reception@commit.name
Skype: kovalenko_comm_it

Агентство Промышленных Новостей