Головна

Про нас

Партнери

Завантажити

Прайс

Контакти

 Головна / Система управління ремонтами / Загальна характеристика комплекса TRIM / Модуль "TRIM-Постачання"


Загальні відомості про TRIM

-  Програмний комплекс TRIM – це корпоративна інформаційна система управління підприємством.

Переваги TRIM

-  Програмний продукт TRIM допомагає вирішувати управлінські завдання, які постають на підприємствах.

Поточна версія TRIM

-  Нові можливості системи TRIM-3.9.3.

Мобільний TRIM

-  Користувачі можуть працювати у системі з кишенькових персональних комп’ютерів, смартфонів, мобільних терміналів збору даних й інших пристроїв. Установлюти на пристрої TRIM для цього не потрібно.

Архітектура TRIM і систем на його основі

-  Програмний комплекс TRIM є мережевою системою, яка побудована за технологією "клієнт-сервер" на основі розподіленої бази даних.

Системні вимоги

-  Програмно-апаратні засоби, необхідні для стабільної роботи системи TRIM, повинні відповідати сукупності вимог.

Інтеграція TRIM із зовнішніми системами

-  Програмний комплекс TRIM може взаємодіяти із зовнішніми інформаційними системами, які не входять до його складу, шляхом обміну даними (експорт-імпорт даних).

Ліцензування TRIM

-  Розглядаються види ліцензій TRIM, особливості придбання системи й її подальшої підтримки.

Системні модулі TRIM

-  Платформа TRIM складається з системних (базових) модулів, які забезпечують працездатність мережі користувачів TRIM, управляють правами доступу і профілями користувачів, здійснюють синхронізацію баз даних, а також виконують інші функції.

Прикладні модулі TRIM

-  Прикладні модулі TRIM використовуються для вирішення практичних завдань, які виникають у процесі управління підприємством.

Модуль "TRIM-Каталог"

-  головний засіб роботи з базою даних TRIM на етапі її підготовки і створення.

Модуль "TRIM-Техобслуговування"

-  призначений для організації планового та позапланового техобслуговування і ремонту (ТОіР)

Модуль "TRIM-Оцінювання стану"

-  призначений для оптимізації програм обслуговування і ремонту на основі використання різних моделей оцінки технічного стану обладнання.

Модуль "TRIM-Диспетчерський журнал"

-  призначений для полегшення введення технологічних параметрів обладнання.

Модуль "TRIM-Документообіг"

-  призначений для керування документами в TRIM.

Модуль "TRIM-Постачання"

-  призначений для організації постачання матеріалів і запчастин, необхідних для техобслуговування і ремонту, а також організації збуту

Модуль "TRIM-Склад"

-  призначений для організації складського обліку у мережі складів: забезпечує контроль руху товарів по складу, резервування товарів на складі, а також управління системою розподілених складів

Модуль "TRIM-Бюджет"

-  призначений для контролю фінансових потоків, пов'язаних з процесами техобслуговування і ремонту, а також зі складськими операціями

версія для друку

Модуль "TRIM-Постачання"

Модуль "TRIM-Постачання" (TRIM-SP) служить основою підсистеми матеріально-технічного постачання (МТП). Модуль призначений для організації постачання матеріалів і запчастин, необхідних для техобслуговування і ремонту, а також для організації збуту, наприклад, з метою реалізації надлишків.

Модуль орієнтований на роботу з документами МТП, пов'язаними з процесом закупівлі товарів і матеріалів до їх надходження на склад (заявка, замовлення та ін.), він оперує прайс-листами постачальників, а також документами МТП, пов'язаними зі збутом товарів (відповідь на заявку, рахунок та ін.).

Документи МТП

Функціонування модуля "TRIM-Постачання" засновано на роботі з документами МТП. Кожен документ МТП представляє собою структуру даних, яка має заголовок (номер, найменування, автор та інші параметри), зв'язок з кількома контрагентами, додаткові умови та безліч позицій, кожна з яких може бути пов'язана з одиницею каталогу товарів і послуг. Документи МТП можуть бути різних типів (наприклад: замовлення, рахунок, прибуткова накладна та ін.). Від типу документа МТП залежить його роль в системі TRIM.

В процесі роботи з модулями користувач оперує безліччю документів МТП: створює їх заново вручну або автоматично на основі попередніх документів МТП. При створенні документа МТП на основі іншого між ними встановлюється зв'язок. Таким чином, всі документи МТП утворюють ланцюжки, що відображають операції з товарами і послугами в системі. По мірі проходження документа в ланцюжку змінюється стан (статус).

Передбачена можливість створювати і настроювати необмежену кількість типів документів, що використовуються в процесах МТП підприємства, налаштовувати ланцюжки візування по кожному типу документів. Існує гнучке налаштування логіки взаємозв'язку документів МТП, можливість передачі прав користувачів при роботі з документами МТП та інші функції.

Інформаційний зв'язок

Система забезпечує взаємозв'язок документів МТП, контроль їх основних параметрів, а також автоматичну передачу документів МТП адресатам, у тому числі між різними вузлами мережі TRIM. Також можливий обмін документами МТП і даними, що містяться в них, з зовнішніми системами (наприклад, з системою бухгалтерського обліку), а також з контрагентами, в яких не встановлений TRIM.

Модуль "TRIM-Постачання", пов'язаний єдиним потоком документів з модулем "TRIM-Склад", що дозволяє організувати управління повним циклом постачання. При об'єднанні в мережу робочих станцій, на яких встановлений модуль "TRIM-Постачання", утворюється єдине інформаційне середовище з відомостями про наявні матеріально-технічні ресурси (МТР), ціни на них, постачальників, заплановані і виконані закупівлі.

В модулі "TRIM-Постачання" може контролюватися операція дозамовлення запчастин і матеріалів, яка виконується в модулі "TRIM-Техобслуговування". Таким чином, забезпечується взаємозв'язок модулів TRIM на основі загальних даних.

Мультимедійні каталоги

Інформація про всі МТР міститься в мультимедійних структурованих каталогах. Каталог має вигляд дерева, до якого, крім товарів і товарних груп, можуть бути включені зображення, описи, аудіо-та відеофрагменти. Система пошуку і фільтрації дозволяє швидко знайти потрібний МТР. Існує механізм шаблонів для груп МТР, з якими ведеться постійна робота. Навігація по системі графічних зображень за допомогою активних зон (hot-spots) дозволяє знайти потрібний МТР, навіть, якщо його назва або каталожний код не відомі.

Оновлення та поповнення каталогів може здійснюватися як централізовано адміністратором мережі TRIM, так і самими клієнтами. Механізм пошуку дублів і синонімів підтримує структурну цілісність і несуперечність даних.

Обробка штрих-кодів

Інформація зі сканера штрих-коду може використовуватися для автоматичного пошуку МТР у довідниках TRIM, додавання МТР в складський документ TRIM, додавання МТР у звіт про використання МТР. При пошуку в довідниках TRIM введення коду МТР зі сканера є альтернативним способом фільтрації списку МТР. При додаванні позиції в складський документ система знаходить МТР в базі даних за його кодом, прийнятим від сканера, і додає відповідну позицію в документ. Додається також отримана від сканера кількість МТР.

Можливе пакетне введення, при якому є можливість вказати записи, які треба вставляти в документ одного типу і не треба вставляти в документ іншого типу. Розрізняються записи для приходу, витрати, списання та інвентаризації.

 


 
 

Модуль "TRIM-Персонал"

-  призначений для ведення списку працівників підприємства із зазначенням повної інформації про них та про їхню діяльність на підприємстві

Модуль "TRIM-Управління якістю"

-  дозволяє збирати, систематизувати й аналізувати дані про результативність процесів підприємства

Модулі "TRIM-Моніторинг будівництва" і "TRIM-Облік житла"

-  призначені для автоматизації процесів, пов'язаних з проектуванням, зведенням і вводом в експлуатацію об'єктів капітального і житлового будівництва

Модуль "TRIM-Управління відмовами"

-  призначений для інформаційної підтримки RCM-процесу: дозволяє вибрати для кожного можливого виду відмови обладнання ефективний метод управління і програму робіт   
Реєстрація


головна
продукти

мапа
сайту

контакти

У випадку використання матеріалів цієї сторінки посилання на commit.name обов'язкове, для інтернет-видань - гіперпосилання, відкрите для індексації пошуковими системами.
 
Copyright ©
Правова підтримка: Сивацький А.М.
Програмінг Comm IT
Дизайн PSVdesignOK
 
ООО "Комм ІТ"
+38 (056) 790-10-75
+38 (066) 437-38-95
+38 (097) 081-97-71
e-mail: reception@commit.name
Skype: kovalenko_comm_it

Агентство Промышленных Новостей